Ministers bespreken situatie back track

Een ministeriële delegatie bestaande uit minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie, Roline Samsoedien van Ruimtelijke ordening Grond en Bosbeheer (RGB), Ronny Benschop van Defensie, Suresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Jerry Miranda van Openbare Werken en Transport (OW en T), heeft vrijdag in Nickerie de situatie van de back track route besproken. De bespreking werd achter gesloten deuren gehouden het Burger Informatie Centrum.
De gesprekken die gevoerd zijn, vloeien voort uit het bezoek dat minister Van Dijk-Silos van JusPol eerder dit jaar had gebracht aan Nickerie om de ontstane situatie op de back track te bespreken met de boothouders. Deze groep had namelijk geklaagd over de gezamenlijke acties die gehouden werden door de politie en militairen, waarbij Guyanezen die via de back track route de oversteek naar Suriname deden, werden gecontroleerd op hun bescheiden. De minister van JusPol had toen beloofd de situatie onder de aandacht van haar collega’s die ook betrokken moeten worden bij een eventuele regulering, te brengen. Na een bespreking van bijkans twee uren waarbij behalve de ministers ook hun adviseurs aanzaten, districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh en assembleelid Rashied Doekhie, bracht de delegatie een bezoek aan de back track om zich te oriënteren. Hedenmiddag om 18.00 uur staat een gezamenlijke persconferentie op het programma waarbij het genomen besluit uit de doeken zal worden gedaan.
Voorafgaand aan de persconferentie zullen de boothouders geïnformeerd worden over het genomen besluit.