Mathoera: ‘Ons land is een complete normloze samenleving aan het worden’

Ons land is volgens VHP-parlementariër, Krishna Mathoera, een complete normloze samenleving aan het worden. Zij geeft aan dat zij nooit eerder wist dat er per jaar 320 verkrachtingen plaatsvinden in ons land. Dit is zij pas gisteravond te weten gekomen tijdens een presentatie. “Er is iets structureel mis in het gedrag van Surinamers”, aldus Mathoera. Zij benadrukt dat het nu echt tijd wordt dat de regering gaat optreden, want Surinamers kijken wat hun leiders doen. Maar zij merkt integendeel op dat er juist gestimuleerd wordt vanuit de regering in plaats van gecorrigeerd. De parlementariër geeft aan dat criminelen niet in landen opereren die een sterk beleid en krachtige regering hebben, maar juist in landen die een zwak beleid hebben en waar ze weten dat ze weg kunnen komen met hun daden.

Zij betreurt het ten zeerste dat de Amerikaanse organisatie Secure Free Society (SFS), Suriname een criminele staat noemt. Zij voegt eraan toe dat geen enkele Surinamer die van ons land houdt, het goed zal vinden dat ons land negatief wordt belicht.  Echter kan Mathoera zich in een aantal van de zaken, die opgesomd zijn in het rapport van de SFS, terugvinden.

Veel zaken die beschreven worden in het rapport, heeft ze meerdere malen aangekaart in het parlement. De ex-politiecommissaris is van mening dat de regering, ondanks al haar instituten, tot nog toe niet in staat is gebleken om wet- en regelgeving toe te passen in ons land.  Hoewel de regering drie helikopters en drie kustboten heeft aangeschaft,  is volgens Mathoera de drugscriminaliteit niet onder controle gebracht. In het SFS-rapport wordt ook aangegeven, dat ons land medeplichtig is aan criminele organisaties, die hier de kans krijgen om over grote sommen geld te beschikken om misdaad en terrorisme te financieren. Mathoera zegt wel dat er aan dit laatste punt, terrorisme, aandacht wordt besteed, omdat er één of twee mensen zijn opgepakt en het land zijn uitgezet hieromtrent. In het SFS-rapport wordt president Desiré Bouterse omschreven als de sterke man die een geïntrigeerde criminele structuur heeft ontwikkeld, die een bedreiging voor de buurlanden van Suriname en de internationale gemeenschap vormt. Mathoera vindt het helemaal niet prettig dat  de naam van het hoogste gezag in het land wordt genoemd in het rapport, want hoe dan ook is hij de president van ons land. Zij is van mening dat er hoge eisen en standaarden gesteld moeten worden aan de leider van een land. Het wordt volgens haar tijd dat kiezers zorgvuldig te werk gaan en goed nadenken alvorens zij hun stem uitbrengen. De kiezers moeten bedenken en wat zo een leider op korte en lange termijn kan opleveren. Mathoera benadrukt dat er leiders gekozen moeten worden die het daadwerkelijk menen met het land.

door Johannes Damodar Patak