Sno verdedigt ABS Bihari behoudt standpunt

De directeur van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), Iwan Sno, heeft gisteravond in het Lalla Rookh gebouw tijdens een debat over de bbp- en inflatiecijfers van het ABS, de stelling die twee weken geleden bij een discussieavond van de Kenniskring werd geponeerd, geprobeerd te ontkrachten, door te zeggen dat de discussieleiders van de avond verkeerde cijfers gebruikt hebben. Volgens hem zijn de statistieken die op die discussieavond van de Kenniskring gebruikt zijn niet van het ABS, maar van een rapport van het ministerie van Financiën. Hij meent dat die cijfers niet hetzelfde zijn als de cijfers die op de website van ABS te vinden zijn. Ook is de directeur van mening dat ABS zich moet houden aan een aantal zaken bij het publiceren van cijfers.

Behalve dat ABS zich moet houden aan de Statistiekwet, zijn er ook internationale standaarden waaraan ABS moet voldoen. Sno haalde aan dat het goed is om deze standaarden na te streven, omdat op deze manier onze statistieken internationaal vergelijkbaar blijven. Daarnaast is de ABS-directeur ook van mening dat het ABS als lid van diverse internationale en Caribische statistiekorganisaties, veel te verliezen heeft. Deze internationale en Caribische statistiekorganisaties hebben ethische codes waaraan elke lid zich moet houden. Indien een lid, waaronder ook het ABS, zich niet houdt hieraan, kan zo een lid in problemen komen. Echter is de directeur ook van mening dat het ABS goed scoort, het enig probleem waaraan het statistiekbureau volgens hem zou moeten werken, is het verbeteren van dataverspreiding. Maar Sno meent dat die sinds 2010 enorm is verbeterd.

Dit debat is tot stand gekomen nadat Anand Bihari, financieel-economisch en juridisch deskundige, tijdens een presentatie van de Kenniskring aangaf, dat het ABS onjuiste statistieken publiceert. Echter bleek Bihari niet van mening te zijn veranderd. Tijdens de discussie van gisteravond haalde ook hij argumenten aan om het standpunt van Sno met de grond gelijk te maken. Aan de hand van het argument van de directeur, waarbij hij zegt dat er niet met cijfers van het ABS is gewerkt, kon Bihari het publiek ervan overtuigen dat het rapport van het ministerie van Financiën opgesteld is op basis van cijfers van het ABS. Daarom is hij ook van mening dat Sno met zijn tegenstandpunt niet de sprekers van Kenniskring, maar het ministerie van Financiën uitmaakt voor leugenaar, zoals hij schreef in zijn uitnodiging voor het debat. In de uitnodiging haalde Sno het volgende aan: ‘een ieder die beweert dat het ABS devaluatiecijfers opstelt, een leugenaar is’. Ook werd er in de uitnodiging gezegd dat allen die beweren dat de bbp-cijfers en inflatiecijfers van het ABS onjuist zijn en valselijk worden opgesteld, leugenaars zijn en op zijn zachtst uitgedrukt ondeskundigen.

door Richelle Mac-Nack