Sowma: ‘Regering moet heel voorzichtig zijn met elke loonsverhoging’

De regering heeft aan de ambtenaren beloofd dat ze in april een loonsverhoging zullen krijgen. Wadi Sowma, econoom, tevens ondervoorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), zegt desgevraagd dat de regering heel voorzichtig zal moeten zijn met elke loonsverhoging die zij wil toekennen, dus ook met die van de ambtenaren. Hij geeft aan dat er gekeken moet worden binnen welke marges een loonsverhoging gegeven kan worden, rekening houdend met een inflatie van 55 procent in 2016. “De economie zal de verhoging van de lonen niet kunnen dragen”, aldus Sowma. Hij verklaart dat de loonsverhogingen meer bedragen dan de verdiencapaciteit. De econoom voegt eraan toe dat de regering een loonsverhoging kan geven door middel van monetaire financiering, met alle consequenties van dien.

Monetaire financiering

Al enige tijd doen geruchten de ronde dat de regering wederom monetair heeft gefinancierd. Sowma geeft aan dat monetair financieren simpelweg betekent meer geld in de economie pompen, geld dat niet gecreëerd is door productie. Dit zal volgens Sowma ervoor zorgen dat de prijzen zullen stijgen. Hij zegt dat meer geld in de economie pompen, betekent dat mensen meer geld gaan uitgeven, waardoor de vraag naar vooral buitenlandse goederen toeneemt, met als gevolg afvloeiing van deviezen. Dit zorgt volgens hem ervoor dat vreemde valuta onder druk komt te staan, waardoor de koers omhoog zal gaan.

Sowma herinnert zich nog dat regering vorig jaar net voor de devaluatie SRD 4,2 miljard in de economie had gepompt en nogmaals SRD 1,8 miljard om schulden af te lossen, wat geleid heeft tot een toename van de vraag naar goederen, met als gevolg een toename van de vraag naar deviezen.

Internationaal Monetair Fonds

Wij spraken de econoom ook over de relatie tussen het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de regering die thans op een laag pitje staat. Sowma geeft aan dat het vastlopen van de relatie tussen het IMF en de regering gevolgen heeft voor ons land. Hij haalt de recente Fitch rating aan, waarbij Suriname een B- rating met negatieve vooruitzichten heeft gehad. Het niet naleven van de overeenkomst gesloten tussen het IMF en de regering, betekent volgens Sowma dat de regering haar eigen programma niet wil uitvoeren. Hij merkt op dat Surinamers de voorgaande jaren op grote voet hebben geleefd, wat nu maakt dat het verschrikkelijk moeilijk wordt om drastisch stappen terug te nemen. “Soms moet het om te kunnen overleven”, aldus Sowma. Anders zal de regering gedwongen zijn om monetair te financieren met als gevolg een hogere koers en hogere inflatie. De econoom geeft wel aan dat er altijd een kans is dat de nullen achter onze SRD terug kunnen komen, als er slecht beleid wordt gevoerd. Echter merkt hij tot nog toe op dat het de regering lukt om dit te voorkomen. Sowma benadrukt dat er goede plannen moeten komen om de productie te intensiveren. “We moeten meer gaan produceren en met zijn allen offers brengen”, aldus de econoom. Indien er niet in de productie wordt geïnvesteerd, is het volgens hem maar hopen dat de prijs voor goud en aardolie de lucht ingaan, zodat wij wat ademruimte krijgen.

door Johannes Damodar Patak