Situatie Johannes Vrolijk school zorgwekkend

De situatie op de openbare Muloschool, de Johannes Vrolijk school, is zeer zorgwekkend. Van een leerkracht, die niet bij naam genoemd wenst te worden, vernemen wij dat drugsgebruik en geweld aan het toenemen is. De leerkracht geeft aan dat er een nieuwe trend gaande is op de school, waarbij leerlingen xtc-tabletten en drugs verkopen aan andere studenten. De bron zegt verder dat er ook een geval is geweest waarbij leerlingen het haar van een andere leerling hebben geknipt en zelfs gedreigd hebben om in de toekomst haar kaal te scheren. Echter mist de leerkracht een goede aanpak vanuit de directie, zo worden er volgens de bron nauwelijks maatregelen getroffen vanuit de directie. De leerlingen die betrapt zijn op het verkopen van drugs, mogen normaal de lessen volgen. Voorts zijn er ook leerlingen die met wapens het schoolerf betreden.

Wij namen contact op met de directie van de school. De waarnemend directeur C. Rasidin, zegt dat de vechtpartijen inderdaad toegenomen zijn. Wat het drugsgebruik betreft, zegt hij dat hij daarover niet zomaar een uitspraak wil doen. Er is wel een leerling betrapt op het verkopen van vermoedelijk xtc-tabletten. De jongeman is overgedragen aan de politie en het onderzoek duurt voort. Rasidin zegt dat de directie intussen de maatregelen verscherpt heeft en een intensieve samenwerking is aangegaan met de politie, in het bijzonder de Bikers Unit. De unit surveilleert regelmatig tijdens de schooluren. Op het terrein van de Johannes Vrolijk school is ook een lagere school en een LBO-school gevestigd. Rasidin geeft aan dat er een omheining zal worden geplaatst tussen de scholen, zodat de leerlingen van de desbetreffende scholen elkaar niet lastig kunnen vallen.

De directie van de school heeft besloten om de voorlichting naar de leerlingen toe te intensiveren met behulp van verschillende instanties. Rasidin is van mening dat er een mindshift moet komen binnen de gemeenschap om de problemen op de school te verhelpen. Hij zegt dat wij nu in een heel andere wereld leven dan vroeger, waardoor jongeren zich ook anders gedragen. Rasidin voegt eraan toe dat er daarom aanpassingen worden gedaan binnen het onderwijs. Hij geeft aan dat problemen samen met de ouders/verzorgers van de leerlingen opgelost moeten worden, maar benadrukt ook dat de eerste opvoeding van een kind vanuit huis moet komen.

-door Johannes Damodar Patak-