Familie Pierre heeft drie wensen over lot meisjes

De familie  van moederskant van de zusjes Cindy en Rahana Pierre, heeft drie wensen ten aanzien van de het lot van de meisjes. De woordvoerder van de familie Pierre Romeo Pierre zegt dat de familie graag heeft dat de overleden vierjarige Rahana in Albina begraven wordt, omdat ze graag willen dat zij naast haar moeder begraven wordt. Daarnaast wil de familie Pierre de begeleiding en opvoeding van de zevenjarige Cindy volledig op zich nemen, als zij goed is uitgerust. Ook haalt de woordvoerder aan dat de directe familie in Frans-Guyana samen met de opa van de meisjes te Pierre-Kondre de mogelijkheden bekijken om Cindy daar op te vangen. Pierre vertelt dat het bestuur van Alfonsdorp vandaag een bezoek zal brengen aan de familie te Pierre-Kondre om hun condoleances en medeleven te tonen aan de nabestaanden van de meisjes. “Dat vinden wij een goed gebaar van het dorpsbestuur”, haalt de woordvoerder aan. De familie is bedroefd dat de kapitein van Alfonsdorp aan hen heeft laten weten dat niemand het meisje mag bezoeken. De kapitein is van mening dat het meisje getraumatiseerd is en tot rust moet komen.

Verder haalt Pierre aan dat de familie diverse verhalen te horen krijgt over waarom de meisjes van huis zijn weggelopen.

Hij vindt het van groot belang dat er hoor en wederhoor plaatsvindt. Ook vindt de familie dat het Openbaar Ministerie (OM), als belangrijk orgaan in het toetsen van feiten, flink om de tuin is geleid door de andere familie. Dit zegt hij op basis van de vrijlating van de verdachten. Volgens het dossier van de advocaat is er niets gevonden dat op misdrijf wijst. Aan de hand hiervan zegt Pierre dat de familie weer een gesprek zal hebben om een juridisch proces te ondernemen.

Dit, omdat volgens de oom van de meisjes, die tevens kapitein is van Pierre-Kondre, het duidelijk dient te zijn wie verantwoordelijk is voor de dood van Rahana. “Met de vrijlating van de verdachten, lijkt het erop dat niemand verantwoordelijk is”, aldus de oom.

De kapitein van Pierre-Kondre wil zelfs verder gaan; hij is van mening dat met de vrijlating van de verdachten in deze zaak, er niet meer gesproken kan worden over een OM., die zaken op een objectieve manier beoordeelt. Hij voegt er wel aan toe dat de sectie op het lijk van Rahana afgewacht zal worden, alvorens de familie verdere stappen zal ondernemen.

Hij benadrukt dat de sfeer in Pierre-Kondre nog triest is. Hij is van mening dat deze zaak veel met zich heeft meegebracht, de opa van de meisjes aldaar is nog steeds verdrietig en bezorgd. De opa voelt zich beetgenomen, want hij vernam altijd van de opa te Alfons-dorp dat de kinderen goed behandeld werden. Ook is een tante van de meisjes opgenomen in het ziekenhuis met een hersenbloeding die zij volgens Pierre door de spanning in deze kwestie heeft opgelopen. Ook vermeldde hij dat het Bureau Familierechterlijke Zaken een bezoek aan beide dorpen heeft gebracht om de woonsituatie van de meisjes te bekijken.

door Richelle Mac-Nack