Bouwsector steeds verder achteruit

De slechte economische situatie in Suriname treft ook de bouwsector, omdat er steeds minder werk is. Anthony Wong, voorzitter van de Algemene Aannemers Vereniging (AAV), zegt dat hij niet kan zeggen dat de positie van de aannemers in Suriname in gevaar is, maar door de huidige situatie in het land dreigt deze wel in gevaar te komen.

Wong zegt dat door de economische recessie, mensen met meer dan 50 procent er in koopkracht op achteruit zijn gegaan, terwijl de prijzen van bouwmaterialen juist behoorlijk zijn gestegen. “Veel aannemersbedrijven draaien op een laag pitje en veel handelaren sluiten hun zaken en vertrekken naar het buitenland, omdat het investeringsklimaat daar beter is”, zegt hij.  Niet alleen de bouwsector is getroffen door de recessie, ook de supermarkten hebben moeite om het hoofd boven water te houden.

Het gevolg is dat veel Chinese supermarkteigenaren uitwijken naar Guyana, omdat daar het investeringsklimaat gunstiger is. Op de vraag als er Surinaamse aannemers zijn die de Chinezen helpen met het bouwen van hun supermarkten in het buurland, gaf Wong aan daarvan niet op de hoogte te zijn. Volgens hem hebben de Chinezen hun eigen aannemers die de bouwwerkzaamheden verrichten. “Er is bijna nooit sprake geweest van een samenwerking tussen de Chinezen en de AAV”, zegt hij.

De voorzitter zegt dat de regering veel doet aan zelfbehoud, maar weinig voor het volk en het bedrijfsleven. Volgens Wong moet de hele regering naar huis gestuurd worden, zodat een andere regering kan zorgen voor oplossingen voor de problemen in de samenleving en het bedrijfsleven.