‘Regering moet op de vingers worden getikt’

De begroting van het jaar 2017 kan nog steeds niet worden behandeld. Het is de regering niet gelukt om het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) te kunnen presenteren in De Nationale Assemblee (DNA). Bestuurskundige August Boldewijn zegt desgevraagd dat de regering op haar vingers getikt moet worden, aangezien het MOP nog niet is gepresenteerd. Hij geeft aan dat het om een grondwettelijke aangelegenheid gaat, waarbij de begroting wordt behandeld op basis van de Comptabiliteitswet en het MOP, zoals vermeld in artikel 156 lid 3 van de Grondwet. Boldewijn voegt eraan toe dat ook het opstellen van het MOP bij wet is vastgesteld, namelijk artikel 40 in het Grondwet. Hij benadrukt dat het behandelen van de begroting niet kan geschieden zonder een MOP.

Het MOP is een vijfjarig plan waarin alle doelen en acties opgenomen zijn inzake de ontwikkeling van Suriname. Boldewijn verklaart dat zonder het MOP ook geen jaarplan opgesteld kan worden, omdat dat gebaseerd is op het MOP.

Wat hij opvallend vindt, is dat men zich meer richt op de artikelen en uitvoerbaarheid van het jaarplan en niet op het MOP. Als men toch kiest om de begrotingen zonder een MOP te behandelen, dan zal de regering volgens Boldewijn illegaal bezig zijn. Hij geeft wel aan dat er in de wet een regeling is waar bij de regering op basis van de begroting van het vorig jaar uitgaven mag doen. Het probleem is volgens Boldewijn dat de begroting van vorig jaar, 2016, gebaseerd was op andere zaken en doelen. Hij zegt verder dat het belangrijk is dat een nieuw jaar zijn eigen begroting heeft, die gebaseerd is op de nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen in dat jaar. Als voorbeeld haalt hij aan dat Suriname zich wil terugtrekken uit de Caricom. “Hoe gaat het uitwerken? Wat zijn de consequenties?”, aldus Boldewijn. Dit is volgens hem een van de zaken die niet was opgenomen in de begroting van 2016. Hij benadrukt dat ons land aan het achteruitlopen is door het ontbreken van het MOP, dat van het jaar opnieuw moet worden opgesteld voor de komende vijf jaar. Dat het MOP nog niet is gepresenteerd aan DNA, komt volgens de bestuurskundige doordat de regering andere prioriteiten heeft gesteld. Hij is van mening dat de regering zich meer gericht heeft op de diverse leningen, onder andere van het Internationaal Monetair fonds (IMF), de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB). Daarnaast denkt Boldewijn dat de uitvoeringscapaciteit  van de Stichting Plan-bureau Suriname verminderd is, doordat dit instituut niet over voldoende deskundigen beschikt. Het Planbureau is het instituut dat het MOP toetst.

door Johannes Damodar Patak