Kijken naar alternatieven

De afgelopen weken zijn wij dood gebombardeerd met de ontwikkelingen te Braamspunt waarbij de regering en wel het ministerie van NH, toestemming heeft gegeven om wederom schelpzand af te graven. Dit is op veel verzet gestuit binnen de samenleving en milieuorganisaties voelen zich ondersteund doordat mensen bewust zal zijn van de bescherming die Braamspunt biedt aan Noord- Paramaribo. Ook een stukje natuur verdwijnt in de vorm van de zeeschildpadden die er komen om hun eieren te leggen. Als deze dieren geen legmogelijkheid meer hebben, zijn wij allemaal debet aan een stukje vernietiging van de natuur. Midden in deze discussie heeft staatsmijnbouwbedrijf Grassalco de media een rondleiding gegeven en gezegd dat ze best wel een alternatief te bieden heeft. Het gaat in deze om het gebruik van steenslag in plaats van schelpzand voor onze kust. Hoewel het geen nieuwigheid is, wordt steenslag nog niet grif gebruikt door de samenleving. Dit vanwege het feit dat dit product per eenheid duurder is dan schelpzand. Behalve dat de natuur niet aangetast wordt, is steenslag ook beter qua kwaliteit dan schelpen. Voor de wegenbouw en andere infrastructurele werken biedt dit natuurproduct veel meer stevigheid en garantie. Internationaal schijnt er ook vraag te zijn naar dit product en met een goede marketing en promotie kunnen wij goed inspelen op de markt. Voor kleine huishoudens is er ook steenslag die voor de nodige verfraaiing kan zorgen. Het enige struikelblok is de prijs. Daar zal de overheid moeten inkomen. Het valt zonder meer in het voordeel uit van een ieder. Als staatsbedrijf kan Grassalco lekker verdienen, maar het publiek kan dan tegen een redelijke prijs een veel beter product krijgen, al moeten wij eerlijk toegeven dat schelpen ook een bepaalde charme hebben. De overheid zou kunnen kijken om met maatregelen te komen om zo de prijs betaalbaar te maken. Met een scherpe prijs kan Grassalco zijn positie nationaal en internationaal verstevigen. Wij ondersteunen hierbij een nationaal bedrijf om verder uit te groeien. Wat voor onze kust ligt, kunnen wij gewoon met rust laten. Laat de natuur gerust haar eigen werk doen. Het is ook vreemd dat de overheid het belang van vier ondernemers boven alles en iedereen stelt en dus ook boven dat van de kustbescherming. Ook is het vreemd dat de regering de resultaten van de verdere studie met betrekking tot schelpzandafgravingen landinwaarts niet heeft afgewacht. De eerste resultaten waren al negatief, dus het betekent niets anders dan stoppen met de afgravingen. Echter weten wij allemaal, wat er uit de bus is gekomen. Als wij onze mond vol hebben van het verhogen van productie en afzet en daarmee ook het diversficeren van onze productie, dan is Grassalco een goede kans. De know how is er en er kunnen ook flink wat deviezen bespaard en verdiend worden.