Het sprookje rond de staatsveiligheid

Het Hof van Justitie heeft deze week geen besluit genomen over de voortzetting van het 8 Decemstrafproces. De behandeling van het hoger beroep van het Openbaar Ministerie (OM) wordt op 20 april 2017 voortgezet. Procureur-generaal Roy Baidjnath – Panday heeft het beroep dat het OM heeft aangetekend, zelf toegelicht. Hij haalde aan dat conform artikel 148 in de Grondwet, het strafproces beëindigd had moeten worden. Dit was de eis die eerder was gesteld nadat de regering de opdracht had gegeven, om de strafzaak stop te zetten. Het besluit van de regering werd gegeven, omdat men vond dat voortzetting van het proces de staatsveiligheid in gevaar zou kunnen brengen. Hoe is tot nu toe niet duidelijk. Er is maar één groep die de staatsveiligheid in gevaar kan brengen en die groep heeft dat al gepresteerd door op 8 december 1982 onschuldige en weerloze burgers te vermoorden. Die groep zal het niet kunnen verkroppen indien de rechter in hun nadeel zal beslissen.  Nooit was de staatsveiligheid in gevaar en plotseling zouden er krachten hiervan gebruik kunnen maken. Een grotere kolder hebben wij nog nooit gehoord. Nu wordt de strafzaak om de kwestie 148 steeds verder uitgesteld. Er zijn naar verluidt deze week een 20-tal punten aangehaald waaruit zou moeten blijken dat de staatsveiligheid in gevaar zou kunnen komen bij een verdere voortzetting. Het komt erop neer dat belanghebbenden in deze kwestie niet willen dat de rechter vonnis wijst. Dat zou best wel in hun nadeel kunnen uitvallen. Opvallend is ook dat de hoogste leiding van het land in gesprek is met een gere-nommeerde geestelijke die zegt dat het rechtsproces door moet gaan en dat daarna een duidelijk pad van verzoening en vrede kan worden uitgestippeld. Hoe kan dan geëist worden dat de zaak moet worden stopgezet, terwijl elders iets anders wordt gezegd. Wij willen benadrukken dat geen enkele staatsveiligheid in gevaar is. De nabestaanden willen dat de rechter een uitspraak doet. Als het een oordeel is dat zij niet correct vinden, zullen ze in hoger beroep gaan. Ze hebben nooit gedreigd andere dan rechtsmiddelen aan te wenden om een bevredigend antwoord te vinden. Integendeel maken wij ons zorgen om wat de tegenpartij in staat is te doen. De ingreep van bisschop Karel Choennie is dan ook toe te juichen. Als geestelijke herder ziet hij graag dat het land weer de handen ineenslaat en in harmonie en vrede verder gaat. Dat zijn acties die wij kunnen waarderen en waar een ieder wat aan heeft. Een van de verdachten, Ruben Rozendaal, ziet graag dat de rechter nu al uitspraak doet. De man weet zeker dat hij onschuldig is en baalt van de hele situatie. De man heeft via een lokaal dagblad te kennen gegeven dat de hoofdverdachte er alles aan zal doen om het proces tegen te gaan. Wij kijken uit naar het vervolg van deze case.