Als het werkelijk zo is hebben wij een groot probleem

Soms heb je als mens vermoedens over bepaalde zaken. Alles wat de klok slaat is de financieel- economische situatie in ons land. Niet zelden werd de vrees door velen in de samenleving geuit dat mogelijk ons land best wel failliet zou kunnen zijn. Dit, getuige het feit dat de regering nauwelijks haar overheidsapparaat draaiende kan houden en basiszaken ernstig in gevaar zijn.
De armoede grijpt om zich heen en de regering heeft totaal geen antwoord op de financiële problemen in het land. Drs. Anand Biharie, financieel-economisch en juridisch deskundige, zegt dat ons land sinds vorig jaar failliet is en dat wij het toevallig hebben kunnen redden met de eerste tranche uit de IMF-lening en geld dat plotseling ons land binnenkomt. Hij vergeleek Griekenland met Suriname.
Griekenland is sinds 2008 failliet gegaan. Suriname heeft dezelfde kenmerken als Griekenland, voordat het failliet ging. Hij gaf aan dat het bruto binnenlands product (bbp), de devaluatie en inflatie, zoals die door het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) berekend zijn, onjuist zijn en valselijk worden opgesteld. Onze krant besteedde al eerder aandacht aan de uitleg die Biharie gaf tijdens een bijeenkomst van de Kenniskring. Op basis van zijn eigen rekenmethode komt zijn constatering dichtbij hetgeen velen al vrezen en dat is, dat onze devaluatie veel hoger ligt dan wat de autoriteiten ons willen doen geloven.
Alles wat wij op eigen titel eerder hadden beweerd, wordt hard gemaakt door deze econoom, die vindt dat het volk aan zet is om te bepalen wat er verder moet gaan gebeuren. Indien het werkelijk zo is dat ons land failliet is en die vrees is niet ongegrond, dan hebben wij een groot probleem. Er komt dan een moment waarop niemand nog geld zal hebben om te voorzien in zijn basisbehoeften.
U kent de beelden van Griekenland heel goed, maar voor het gemak kunt u ook googlen en kijken wat de regering in Puerto Rico van het land heeft gemaakt door met name een flink stuk wanbeleid.
Als ons land werkelijk failliet is, dan is dat wat wij nu meemaken nog niks in vergelijking met het echte probleem. Keerpunt heeft vaker gesteld dat de regering de werkelijke situatie zo lang mogelijk geheim houdt en probeert via scenario’s de aandacht af te leiden, omdat de problemen niet te overzien zijn. De zaak gaat verder vastlopen vanwege de vele leningen die al niet meer af te lossen zijn en bovendien krijgen wij vooralsnog geen geld van het IMF.
De tweede tranche is aangehouden, omdat het fonds niet te spreken is over de wijze waarop dit kabinet denkt de economie weer gezond te maken. Bij de eerste tranche kreeg onze economie een beetje ademruimte, maar nu al helemaal niet meer.
De verhalen die ze vertelt, dat wij zullen profiteren van de opbrengsten uit de goudsector, zijn ook een sprookje, omdat een ieder weet wat de situatie is qua prijzen internationaal. Kort gezegd, het ziet er helemaal niet goed voor ons uit.