XTC-gebruik onder jongeren neemt toe

Recent zijn er op sociale media, met name Facebook, berichten geplaatst over het gebruik van xtc-pillen op scholen door scholieren. De xtc-tabletten worden verpulverd en vermengd met etenswaren of drank van scholieren en daarna aangeboden of verkocht. Ook Diana Pokie, Abop-parlementariër, kreeg de melding van het gebruik van xtc-pillen op scholen in Brokopondo. Wim Bakker, arts, zegt tegenover De West dat het gebruik van ecstasy (xtc), fataal kan zijn.
“Ecstasy is een stimulerend middel dat kan leiden tot verslaving en uitputting van de mens”, zegt de arts. Hij geeft aan dat het gebruik van xtc het lichaam van de mens stimuleert om meer te doen dan waartoe het normaal in staat is, omdat xtc een middel is dat zorgt voor een stimulerend en bewustzijnsveranderend effect. Het middel zorgt voor uitputting van de lichaamskrachten, wat kan leiden tot hartritmestoornissen en zelfs stilstand van het hart. “Mensen met een zwakkere gezondheidstoestand zijn het meest kwetsbaar voor de nadelige gevolgen van het gebruik van xtc”, zegt Bakker. Het gebruik van ecstasy kan uiteenlopende gevolgen hebben, het kan werken op de darmen met als gevolg diarree, maar de hersenen kunnen ook aangetast worden, waardoor een epileptische aanval uitgelokt kan worden.
“Op lange termijn kan het gebruik ook leiden tot hoge bloeddruk, diabetes, leer- en gedragsproblemen, overmatige agressie en vermagering”, aldus de arts.
Bakker stelt dat het gebruik van xtc onder jongeren zeer schadelijk is voor de gezondheid, maar dat meisjes het meest gevoelig zijn voor de werking van het middel. Dit leidt bijvoorbeeld tot ontremming. Zij kunnen door de werking van het middel niet meer verstandig denken, waardoor zij makkelijker slachtoffer kunnen worden van seksueel misbruik.
Meneer Ghisaidoebe, directeur van Mulo Schotelweg, gaf aan op Facebook te hebben gelezen over xtc-gebruik door scholieren, maar zegt dat hij niet op de hoogte is van gebruik van xtc op de school. De heer Rasidin, directeur van de Johannes Vrolijkschool, zegt wel kennis te hebben genomen van dit geval, waarbij een jongen is opgepakt door de Jeugdpolitie. Deze jongen die student is van de school, zou vermoedelijk xtc-pillen in de drank van een meisje hebben gedaan. De directeur geeft aan dat de zaak verder onderzocht wordt en dat de jongen intussen is afgeschreven van de school. Rasidin zegt dat de schoolleiding naar aanleiding van dit voorval afspraken heeft gemaakt met de Jeugdpolitie, die op 22 maart 2017 zal komen om voorlichting te geven aan de scholieren.