‘Vaders familie vermiste meisjes heeft vinger in de pap’

De familie van moederskant van de twee vermiste zusjes, Cindy en Rahana Pierre, is van mening dat de familie van de meisjes van vaderskant een vinger in de pap heeft voor wat betreft de vermissing van het tweetal. Dit zegt de oom van de meisjes teven dorpshoofd van Pierre Kondre, Romeo Pierre, in gesprek met De West. Hij geeft aan dat de oma en de oom van de kinderen niet zomaar zijn aangehouden. Daarnaast vindt Pierre het opmerkelijk dat de opa van vaderskant, op de bewuste dag toen de twee meisjes als vermist werden opgegeven, zich heeft begeven naar Pierre-Kondre om de opa van de meisjes aldaar toe te spreken en zijn bezorgdheid te uiten omtrent de opvoeding van de kinderen. De opa zou ook gezegd hebben dat de vader van de meisjes in principe moe was de kinderen op te voeden.

De meisjes zijn sinds 6 maart vermist en gisteren zijn er twee verdachten aangehouden en in verzekering gesteld, namelijk een broer van de vader en de moeder van de vader. Gebleken is dat de verklaringen die zij hadden afgelegd bij de politie, tegenstrijdig waren.

Tot noch toe zijn er geen andere aanwijzingen gevonden. De familie Pierre in Suriname heeft in samenspraak met familieleden in het buitenland, het besluit genomen dat indien het onderzoek niet naar tevredenheid verloopt, zij andere stappen zullen ondernemen. Pierre zegt desgevraagd dat er juridische stappen tegen de familie van vaderskant genomen zullen worden, indien er geen klaarheid in de zaak komt. Maar hij wijst er wel op dat zij het onderzoek rustig zijn voortgang laten vinden, ze verwachten dat er binnen twee weken resultaten bekend moeten zijn.

Pierre zegt dat er veel speculaties zijn over het lot van de twee meisjes. Hij haalt aan dat mensen van diverse kanten aangeven, dat de kinderen zijn afgestaan ter adoptie. Ook wordt er gezegd dat ze zijn meegenomen naar Frans-Guyana. Om in te spelen op het gevaar in deze zaak en in de hoop sneller de meisjes terug te vinden, zal de familie Pierre een aanvang maken om flyers van de meisjes op diverse locaties te plaatsen, om zo ook het onderzoek te bespoedigen.

Hoewel de Piaiman heeft vastgesteld als hoogste geestelijke leider binnen de traditionele cultuur van de inheemsen, dat de meisjes reeds overleden zijn, heeft de familie nog steeds hoop. Pierre haalde aan dat zelf de Piaiman nog hoopt heeft.

Volgens Pierre bestaat er geen goede band tussen de twee families. Hij haalde ook aan dat er nooit klachten over de opvoeding werden ontvangen toen de moeder van de meisjes nog in leven was. Volgens Pierre kwam er een ommekeer toen de stiefmoeder in beeld kwam. De oom vertelde dat de kinderen ruim twee weken voor de vermissing op bezoek waren bij de familie in Pierre-Kondre. Hij vond het opmerkelijk dat de kinderen niet terug naar huis wilden.

door Richelle Mac-Nack