Resultaten cursus Water Governance bekendgemaakt tijdens seminar

Vandaag zijn de resultaten van de driedaagse cursus voor ondersteuning van het waterbeheer bekendgemaakt tijdens het seminar Water Governance. Water governance heeft te maken met de manier waarop de watersector wordt bestuurd en geregeld. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en het Kabinet van de Vicepresident zijn een samenwerking aangegaan met Stichting Waterforum Suriname, met als doel het duurzaam integraal waterbeheer in ons land te bevorderen. De cursisten die de driedaagse intensieve participatieve cursus over water governance hebben gevolgd, hebben samengewerkt in de ‘gouden driehoek’: publiek-privaat-wetenschap. Professor Marleen van Rijswick van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit van Utrecht, heeft de cursus verzorgd. Met deze cursus willen de participanten een bijdrage leveren aan een roadmap voor integraal waterbeheer in Suriname. Tijdens het seminar werd het concept van de roadmap getoond, waar de komende tijd aan verder wordt gewerkt. Tijdens de cursus zijn vijf doelen geformuleerd: gezond en schoon drinkwater voor iedereen, bescherming van de waterbronnen, goede sanitaire voorzieningen, calamiteiten als overstromingen en regenwaterproblematiek en bescherming van ecosystemen. Dave Abeleven, directeur van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, heeft tijdens het seminar de huidige status van waterbeheer in Suriname toegelicht. Zo is de wet- en regelgeving sterk verouderd en voldoet die niet meer aan de huidige maatschappelijke eisen, is er een gebrek aan actuele ondersteunende gegevens, is er geen instantie die beleid controleert en monitort, is er geen onderlinge afstemming en is er een versnippering van institutionele verantwoordelijkheden. Om de huidige status te verbeteren, zijn er een viertal beleidsuitgangspunten voor 2017-2021 opgesteld. Eén van die punten is het opzetten en operationaliseren van een waterautoriteit die moet toezien op de naleving van de nationale strategie ten aanzien van integraal waterbeheer met de daarbij behorende wetgeving. Deze nog te vormen waterautoriteit is een toezichthoudend, controlerend en adviserend orgaan in de watersector en ontleent zijn bevoegdheden aan de Wet op de waterautoriteit en andere wettelijke regelingen. Taken van de waterautoriteit zijn onder andere: het verzamelen en analyseren van informatie met betrekking tot water, de controle op de watervoorwaarden en de instandhouding hiervan en werken aan een watercalimiteitenplan.

door Nadine Kip