Ex-directeur SZF: Regering moet hand in eigen boezem steken

De regering moet volgens de ex-directeur van het Staatsziekenfonds (SZF), Stephen Comvalius, de hand in eigen boezem steken en eerlijk toegeven dat ze zeer ondoordacht en onkundig te werk is gegaan. Nu, vier jaar later, beweert minister Christine Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) dat mensen die “oneigenlijk” gebruik maken van het BaZo-systeem eruit geknikkerd zullen worden. Polak zegt verder dat ze begrijpt dat de mensen eraan gewend zijn geraakt dat de overheid voor de kosten opdraait, maar dat het niet vol te houden is. “De minister gebruikt een verkeerde terminologie om de situatie te beschrijven. Zij is kennelijk vergeten dat het deze zelfde leiders zijn die in 2013 besloten een ‘sociaal contract’ met het volk aan te gaan, ze hebben zelf besloten om Suriname te transformeren naar een soort verzorgingsstaat”, aldus Comvalius.

Hij ligt nog vers in zijn geheugen dat er een feestje werd gebouwd rondom de verstrekking van de gratis basiszorgverzekering, de president zelf gaf het eerste BaZo-kaartje aan een kind onder de zestien jaar. Comvalius benadrukt dat alle kritiek van zowel de oppositie als van maatschappelijke groeperingen in de kiem werd gesmoord. “Wanneer de regering nu weer eens geconfronteerd wordt met haar eigen tekortkomingen op het gebied van beleid maken en vooral plannen, neemt zij woorden in de mond als ‘oneigenlijk’ en ‘gewend geraak’, zegt hij. Het ministerie van SoZaVo is momenteel bezig met een screening om te zien wie wel/niet in aanmerking komt voor een BaZo-kaart. Comvalius geeft aan dat in 2013 0-16 jaar en boven de 60 jaar de normen waren om in aanmerking te komen voor een basiszorgverzekeringskaart. Echter merkt hij op dat het anno 2017 onduidelijk is wat de operationele criteria zijn om in aanmerking te komen voor een basiszorgverzekeringskaart op kosten van de overheid, vooral omdat er geen armoedegrens is bepaald.

Het wordt volgens Comvalius hoogtijd om het hele BaZo-systeem aan een grondige evaluatie te onderwerpen. Hij is van mening dat immers niet alleen de positie van de overheid dusdanig veranderd is de afgelopen vier jaar, maar ook die van de burger, die geleden heeft onder de devaluatie van ruim 77 procent in 2016. “Nattevingerwerk en ondoordachte uitspraken zijn dé twee dingen die de overheid en vooral de burger zich niet kunnen permitteren in de huidige situatie”, aldus de ex-SZF-directeur.

door Johannes Damodar Patak