Betty Goede: ‘Eerst uitspraak, dan kijken hoe verder’

Betty Goede, voorzitter van de Organisatie van Gerechtigheid en Vrede (OGV), zegt aan De West dat het belangrijk is, dat er eerst een uitspraak komt in het 8 Decemberstrafproces alvorens er gekeken wordt hoe verder. Zij verklaart, dat het niet de nabestaanden zijn die aangeven, dat er onrust en geweld te verwachten is bij een eventuele uitspraak van de rechter.

Goede is van mening dat aan de president gevraagd moet worden, waarom hiervan sprake kan zijn. Zij vertelt dat de nabestaanden uitgebreid met elkaar hebben gesproken over hoe het verder moet wanneer er vonnis wordt gewezen. Zij zijn van mening, dat er eerst recht moet worden gesproken. “Laat het eerst zover komen”, aldus Goede. Zij geeft aan dat de nabestaanden het belangrijk vinden dat het daadwerkelijk zover komt dat er vonnis wordt gewezen in deze zaak. Volgens haar moet men nu echt ophouden om op alle mogelijke manieren barrières op te werpen in deze zaak. Goede vraagt zich af als het nodig is dat het strafproces door de jaren heen zolang is uitgesteld. Zij merkt op dat het van het jaar precies tien jaar is dat het 8 Decemberstrafproces in behandeling is bij de rechter. De OGV-voorzitter zegt dat het proces heel lang op zich laat wachten. Eerst zijn de moorden in 1982 begaan en pas in 2007 is de zaak in behandeling genomen door de rechter. De nabestaanden hebben respect voor het initiatief dat de bisschop van Paramaribo, Karel Choennie, heeft genomen om rust en vrede te garanderen, indien in het strafproces de hoofdverdachte, tevens president van ons land en de overige verdachten, veroordeeld worden.

door Johannes Damodar Patak