Inheemse vrouwen willen betere ontwikkelingsmogelijkheden

Het is alom bekend dat vrouwen anno 2017 op bepaalde vlakken nog altijd gediscrimineerd worden. Ook is gebleken dat inheemse vrouwen vaak genoeg gediscrimineerd worden vanwege het inheems zijn. Dit haalde Cylene France, academicus, gisteren aan in haar presentatie tijdens de viering van de Internationale Dag van de Vrouw te Matta in het district Para. Ze vertelde dat ze dit zelf meemaakte als leerlinge op de Muloschool, maar ondanks dat, heeft ze toch haar studie voortgezet. Momenteel volgt zij een masteropleiding aan het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR). Ze moedigde de aanwezigen aan om altijd door te zetten ondanks tegenslagen en zich bewust te blijven van hun waarde. Wendy Sabajo (schoolhoofd tevens basja) en Gladys Kabelefodi (dorpshoofd) die eveneens een presentatie hielden, haakten hierop in en haalden de problemen aan die inheemse vrouwen ondervinden als zij zich willen ontwikkelen.

Sabajo zei dat inheemse vrouwen zich moeilijk kunnen ontwikkelen, omdat vaak genoeg de omstandigheden binnen hun leefomgeving dat niet toelaten. Ze wees erop dat er wel mogelijkheden in de leefomgeving van de inheemse vrouwen zijn, zoals bijvoorbeeld het starten van een eigen onderneming, maar de meeste vrouwen ontberen de nodige vaardigheden om iets dergeljks te beginnen. Ook haalde Sabajo aan dat vrouwen die wel een kleine onderneming zijn gestart, hetzij landbouwgewassen of andere producten, moeilijk hun producten op de markt kunnen brengen, gezien vervoer een groot probleem voor de meeste vrouwen in het dorp is. Dorpshoofd Kabelefodi en basja Sabajo deden op basis hiervan een beroep op de regering om mogelijkheden te creëren, zodat de ontwikkeling van deze vrouwen alsnog naar een hoger niveau gebracht kan worden. Zowel Sabajo als Kabelefodi hopen dat de regering gaat samenwerken met andere organisaties, waardoor de vrouwen in diverse vaardigheden geschoold kunnen worden.

Deze ontvangst te Matta is georganiseerd door de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden In Suriname (VIDS). De dag stond ook in het teken van: Inheemse vrouwen en hun rechten binnen de bewustwordingscampagne van de VIDS, Suriname: Gedeeld of Verdeeld en Autonomie binnen de Grenzen. Ten gelegenheid van deze dag werden de twee oudste vrouwen van het dorp gehuldigd. Daarnaast werden ook de leerkrachten van de basisschool te Matta in de bloemetjes gezet.

Verder bespraken ook andere gasten de moeilijkheden die de inheemse vrouwen ondervinden, ook vertelden zij hoe zij gezamenlijk een betere situatie kunnen creëren voor alle vrouwen. De minister van Sport- en jeugdzaken, Joan Dogojo, was ook aanwezig om de vrouwen te bemoedigen. Verder hebben het dorpshoofd Michel Karwofodi en Derek Lambe, hoofd van de afdeling Politiek, Media en Informatie van de diplomatieke missie van de Europese Unie (EU) voor Suriname en Guyana, de aanwezigen toegesproken. De EU is een van de financiers van de projecten die VIDS uitvoert.

-door Richelle Mac-Nack-