EBS pakt straatverlichting stapsgewijs aan

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) pakt de straatverlichting stapsgewijs aan. Als het 24 maart is, zal de EBS een aantal ledlampen hebben geplaatst. Dit is het resultaat van een spoedprogramma waarbij de straatverlichting in het hele land een upgrade zal krijgen.

Na een testfase is uiteindelijk gekozen om te starten met de eerste fase van ledverlichting. Enkele straten in Hanna’s Lust zijn tijdens de beginfase voorzien van ledverlichting. Het bestaand straatverlichtingsbestand is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd. Het landelijk elektriciteitsnet bevat meer dan 65.000 straatverlichtingsarmaturen die bestaan  uit 40% HPL, de zogenaamde kwikdamplampen (wit licht) en 60% SON lampen (geel licht). De witte lampen zijn de afgelopen jaren langzamerhand vervangen door de gele SON lampen, die efficiënter in verbruik zijn, maar ook duurder in aanschaf.

Door de geringe financiële middelen konden geregistreerde storingen en nieuwe aanvragen lange tijd niet optimaal worden aangepakt. Er ontstond een achterstand van ongeveer 7.000 storingen en 4.000 nieuwe aanvragen voor straatverlichting.

Eind vorig jaar heeft de directie van de EBS het traject van openbare aanbestedingen ingezet om in het eerste kwartaal voldoende armaturen en lampen in voorraad te hebben om de vraag naar straatverlichting te kunnen beantwoorden. Er is op 23 februari gestart met het verwisselen van defecte straatlampen met ledlampen.

Uit de planning blijkt dat op 55 hoeken van straten de verlichting vervangen moest worden. Een blik op de planning leert verder dat er onder meer in de Willem Campagne – en de Hoogestraat in totaal 90 straatlampen worden verwisseld.

Ledlampen zijn niet alleen milieuvriendelijk, maar ook zuiniger dan de huidige die momenteel in gebruik zijn. Als de totale verouderde straatverlichting wordt vervangen door ledarmaturen, komt er gemiddeld 4 MW beschikbaar dat kan worden beschouwd als reservecapaciteit. In vergelijking met de huidig HPL lampen, hebben ledlampen een grotere verlichtingssterkte wat het veiligheidsgevoel vergroot. Dit type armatuur is ook esthetischer. De spreiding van de lichtstralen is beter, waardoor een groter oppervlak verlicht kan worden. Naast besparing in verbruik en in kosten, bevat ledverlichting in tegenstelling tot de kwikdamplampen en fluorescentlampen geen schadelijke stoffen.

De EBS is zich ervan bewust dat straatverlichting een van de meest voorkomende klachten is van zijn klanten, en hoopt met de aanvang van dit project, volgend jaar de achterstand te hebben ingelopen. De investeringen voor het onderhoud, de reparatie en uitbreiding van de straatverlichting landelijk, zijn enorm en kosten heel veel geld. De oorzaak van defecten die optreden zijn voor meer dan 50% te wijten aan schade door derden veroorzaakt. Masten worden aangereden en de kosten zijn moeilijk of niet meteen verhaalbaar. De EBS wordt ook vaak geconfronteerd met vandalisme en diefstal. Het bedrijf doet daarom een beroep op de burgerij om schade door derden of kennis van diefstal of vandalisme door te geven aan de EBS via de klantenservice op het nummer 175 of aan de politie.

De EBS beseft dat in sommige gevallen de straatverlichting urgent moet worden aangepakt, maar doet een beroep op de samenleving wat geduld te betrachten. Vanwege de beperkt beschikbare financiële middelen wordt de achterstand in straatverlichting stapvoets aangepakt.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de straten die in de eerste fase (20 februari tot en met 24 maart) worden voorzien van led straatverlichting.

Bron: EBS Public Lighting