Sharman juicht opschoning Bazo toe

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft besloten om de basiszorgverzekering (Bazo) niet meer toe te kennen aan mensen die zelf de kosten hiervoor kunnen dragen. In dit kader wordt het hele systeem bij SoZaVo opgeschoond. Het gaat hierbij om ouderen die zelf de kosten kunnen dekken en kinderen tussen nul en zestien jaar van wie de ouders zich de verzekering kunnen permitteren. Dew Sharman, VHP-parlementariër tevens arts, zegt blij te zijn met dit besluit. Hij geeft aan dat er bijvoorbeeld mensen zijn die een dubbele verzekering hebben. “Er zijn kinderen die reeds vanuit hun ouders verzekerd zijn, maar toch gebruik maken van de basiszorgverzekering”, zegt Sharman.
Hij geeft aan dat de overheid onnodig premie betaalt voor deze mensen en dat ze daarom uit het systeem gehaald moeten worden. “De mensen die het niet kunnen betalen, worden aan een selectie onderworpen, waarbij de meest behoeftigen eerst in aanmerking komen voor de basiszorgverzekering”, zegt de parlementariër.
Sharman benadrukt dat de opschoning van het systeem een proces is, omdat het systeem goed gefiltreerd en gezuiverd moet worden zodat niemand daarvan de dupe wordt. “De opschoning heeft voor veel heisa gezorgd, maar de overheid kan niet blijven betalen voor mensen die het zich wel kunnen permitteren”, stelt de parlementariër. De basiszorgverzekering was volgens Sharman ingesteld om politiek te scoren, maar is niet goed in overweging genomen. Als hij kijkt naar het wetsproduct, dan ziet hij dat het duidelijk de mankementen vertoont van een haastige wetgeving. Verder geeft hij aan dat alle actoren binnen de gezondheidszorg de wet niet goed hebben bevonden en stelt hij dat de wet aangepast moet worden.