Hugo Essed: ‘Niet de regering maar het OM bepaalt gevaar staatsveiligheid’

De raadsman van de nabestaanden in het 8 Decemberstrafproces, Hugo Essed, zegt in tegenstelling tot zijn collega Irvin Kanhai, dat niet de regering, maar het Openbaar Ministerie (OM) de instantie is die kan bepalen als de staatsveiligheid wel of niet in gevaar is. Hij geeft aan dat er sprake is van gevaar van de staatsveiligheid wanneer er een misdrijf plaatsvindt of in voorbereiding is tegen de veiligheid van de staat. Essed verklaart dat het niet zo kan zij dat Desiré Bouterse bepaalt dat de staatsveiligheid in gevaar is, wanneer iets in het nadeel van hem komt te staan. Als voorbeeld haalt hij aan dat Bouterse bij het verliezen van de komende verkiezingen, ook kan bepalen dat de staatsveiligheid in gevaar komt. Hij merkt op dat er dan sprake zal zijn van dictatuur. Volgens Essed is procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday, tekortgeschoten bij het beantwoorden van de vragen van advocaat Gerold Sewcharan, die nadrukkelijk aan de pg vroeg hoe de staatsveiligheid in gevaar kan komen als het 8 Decemberstrafproces tegen zijn cliënt Edgar Ritfeld wordt voortgezet. Essed had verwacht dat de pg zou aanhalen dat de veiligheid van de staat in gevaar is wanneer er misdrijven plaatsvinden of in voorbereiding zijn. Echter heeft de pg verwezen naar de resolutie van de regering. De raadsman van de nabestaanden ziet de resolutie als niets anders dan een hoop theoretische rommel in het kwadraat, omdat er geen concrete aanwijzingen in de resolutie zijn opgenomen waaruit blijkt dat de staatsveiligheid daadwerkelijk in gevaar is.

Essed is van mening dat de rechtszaak bij het Hof van Justitie gisteren vrij vlot is verlopen. Wel had hij verwacht dat ook hij namens de nabestaanden zijn zegje zou mogen doen. Hij vertelt dat hij de vraag van het Hof aan de pg op basis van welke wettelijke grondslagen uit het Wetboek van Strafvordering zijn verzoek om het besluit van de Krijgsraad te vernietigen en het stopzetten van het 8 decemberstrafproces, is gebaseerd, een hele goede vraag vond. Volgens Essed is het duidelijk dat de verzoeken van de pg geen rechtsgrond hebben.

door Johannes Damodar Patak