Versterking economische band Nederland-Suriname geen moeilijk vraagstuk’

Onlangs heeft Ernst Noorman, ambassadeur van Nederland, aangegeven dat Nederland de economische band met Suriname wil versterken. Hij gaf aan, dat een samenwerking in de toerismesector kans van slagen heeft vanwege de historische band die beide landen met elkaar hebben. Hij ziet ook een optie in een samenwerking tussen Nederlandse en Surinaamse bedrijven. Chan Santokhi, VHP-parlementariër, zegt dat dit vraagstuk niet moeilijk is.
Hij geeft aan dat het niet alleen om de historische banden gaat, maar ook om het personen- en goederenverkeer. “Het gaat om één gemeenschap op twee territoria en er wonen meer dan 380.000 Surinamers in Nederland”, zegt de VHP-voorzitter. Hij zegt dat de betrokkenheid van de mensen in diaspora een enorme rijkdom is die niet gebruikt wordt. Verder geeft hij aan dat er een andere categorie personen is, namelijk de autochtone Nederlanders die zich historisch verbonden voelen met Suriname, maar tegelijkertijd ook de behoefte hebben om te investeren.
“Dit is een enorme kans voor Suriname, die tegen de achtergrond van de crisis gebruikt kan worden”, aldus Santokhi.
“Voor het oplossen van de crisis is er een integraal pakket nodig, met als prioriteit een economisch herstelprogramma. Het diaspora kapitaal is meer dan geld. Het omvat een goed beleid, goed bestuur en vertrouwen”, stelt de parlementariër. Volgens Santokhi is de diaspora gemeenschap zeker 4 miljard euro waard en met goede afspraken kan Suriname zeker 500 miljoen hiervan geïnvesteerd krijgen. Hij geeft verder aan dat Surinaamse ondernemers kunnen mikken op de Nederlandse diaspora, waarbij er geïnvesteerd kan worden in fabrieken, productiefaciliteiten, landbouw, veeteelt, maar ook in de bauxietsector waar bauxiet verwerkt kan worden tot halffabrikaten.
Santhokhi zegt dat op het gebied van toerisme, Suriname grote kansen heeft. “Het gaat om kennis, netwerken, personenverkeer, maar ook outsourcing, waarbij Nederlandse bedrijven kunnen outsourcen naar Suriname.” Volgens Santokhi kan de economische band versterkt worden, maar die wordt beperkt door individuen met een beperkte visiedie alleen invulling geven aan hun persoonlijke visie. Hij benadrukt dat de economische band met Nederland versterkt kan worden, wanneer persoonlijke belangen ondergeschikt gemaakt worden aan nationale belangen.