ZIJN WIJ JUIST INGELICHT?

Enkele maanden geleden was de kwestie Telesur onderwerp van gesprek in De Nationale Assemblee (DNA). Het ging erom dat de regering bezig was een forse lening te zoeken om grote een investering te plegen in het breedbandnetwerk van het bedrijf. Het gaat om een bedrag van US$ 115 miljoen. Toen al hadden wij gesteld dat de manier waarop de lening aangegaan wordt niet echt kosher is. Niemand zal tegen uitbreiding van het breedbandnetwerk zijn, maar om nu in deze tijd van precaire financiële middelen een exorbitante lening te gaan nemen bij het Chinese Huawei, een telecomgigant in de wereld, is niet verstandig geweest. Deze kwestie kan zowel technisch als financieel bekeken worden. Financieel gezien is dit verhaal korter en begrijpelijker vinden wij. De lening die genomen wordt, zal binnen de kortste keren niet terugbetaald kunnen worden. Simpel vanwege het feit dat het bel- en dataverbruik van de consument wereldwijd zwaar is teruggevallen. Grote gerenommeerde telecomgiganten noteren een terugval in winsten en dat komt vanwege de social apps die de dagelijkse gang van zaken in de wereld beïnvloeden. Het activeren van data biedt geen grote inkomsten voor welke provider dan ook. Daar komt ook bijkijken dat zaken als bellen en sms’en ook zwaar zijn teruggevallen qua inkomsten. Een social app doet alles en vooral als men thuis al wifi heeft, is het compleet. Mensen letten op de centjes en via bekende apps als whatsapp en messenger wordt het leven van alle dag nu geregeld. Gratis video en voice calls is het devies. Niemand belt meer betaald. Meerdere mensen maken gebruik van één wifi spot in huis, dus dat betekent dreigende verliezen voor alle provider. Zet dit af tegen de investeringen en kijk naar wat Telesur op jaarbasis verdient, dan hebben wij al een moeilijke situatie. Bovendien is het ook de vraag waarom deze uitbreiding hoogst noodzakelijk is als het met minder gedaan kan worden. Volgens deskundigen wil Telesur (de regering) de grootste server opzetten die alleen voor grote landen gebruikt wordt. Voor ons land is dat niet nodig en kan het met minder. Breedband wordt lucratief als de vraag groot is, de kwaliteit goed en de prijs gunstig is. Zal dat het geval zijn, vooral nu het land in economisch zwaar weer zit en de vooruitzichten dat het op korte termijn goed gaat, niet aanwezig zijn. Precies zoals Edmund Neus destijds uitrekende dat de EBS-tarieven niet correct zijn, precies zo heeft een zekere T.R. Adney uitgelegd dat de apparatuur die het bedrijf wenst te gebruiken en de kosten die daarmee gepaard gaan, niet bepaald financieel voordelig zijn. Dat er een upgrade zal moeten plaatsvinden, staat buiten kijf, maar het is de vraag of het met zoveel geld moet. Adney vraagt zich of er wel een goed onderzoek is verricht om tot dit besluit te komen. “De gepresenteerde business case riekt naar amateurisme op het niveau van Meao. Geen kwaad woord over Meao’ers, zij beginnen immers pas. De business case projecteert onder meer toegang tot het internet van ca 51.000 in 2015 tot meer dan 100.000 in 2021. Om deze getallen te relativeren, is het goed deze tegen de achtergrond van het door het ABS gerapporteerde aantal woningen over 2012 te houden, t.w. 135.000. De conclusie kan niet anders zijn dan ‘zeer ambitieus’! Het NBPN zal blijkbaar ook degenen aansluiten die de aansluiting niet kunnen betalen. Realistischer lijkt de verwachting dat het verzadigingspunt bij ca 85.000 zal zijn bereikt, zeker gezien de huidige economische recessie en werkloosheid. De kostencijfers gebruikt in de business case missen voorts elke basis en hebben waarschijnlijk een dubieuze oorsprong”, aldus de deskundige. Met de uitbreiding wil Telesur internetsnelheden halen boven 50 mbps. Maar het leenbedrag dat is overeengekomen, is vele malen hoger dan wat in principe gedaan kan worden met een goedkopere investering (meer dan U$ 20 miljoen) die ook hetzelfde doel kan halen. Waar ligt de waarheid precies?