2 MOFO GONG

De afgelopen dagen is het nieuws volledig beïnvloed door het feit dat de regering via het ministerie van NH toestemming heeft gegeven om schelpafgravingen te doen te Braamspunt. Bijna een jaar had dit ministerie een verbod doorgevoerd en mocht niemand er schelpen afgraven. Ecologisch was dat niet verantwoord, omdat het ministerie na consultaties met het WWF, gauw door had dat onze kust verder vernietigd wordt.Braamspunt is een zandbank waar ook schelpen door de zeestroom worden afgezet. De rits vormt een natuurlijke wering tegen het zeewater en beschermt het noorden van Paramaribo tegen veel ongerief veroorzaakt door de Atlantische oceaan. Ons land heeft de laatste tijd heel wat dijk- en damdoorbraken gehad en de eerste grote oorzaak is dat de natuurlijke zeewering zelf door ons is vernietigd. Parwa- en mangrovebossen, schelpritsen en zandbanken, maar ook modderbanken zijn er niet zomaar.

Ze bieden een stuk bescherming aan het land, maar daarnaast zijn ze ook, zoals wij ze noemen: de kraamkamers voor flora en fauna. Met de toestemming om nu weer schelp-afgravingen te doen te Braamspunt, wordt er zonder meer een negatieve invloed uitgeoefend op de ecologie in het gebied. Niet alleen zullen schildpadden straks hun eieren niet meer gaan leggen, maar onze natuurlijke bescherming, die ons gratis wordt gegeven, wordt hiermee ook kapotgemaakt. Dit kan absoluut niet ten koste van vier ondernemers waarvan tenminste één een grote vriend is van regeringstoppers. De uitspraken van NH-minister Regillio Dodson zijn net een 2 mofo gong. Eerst hang je de strenge opzichter uit en dreig je met allerlei sancties. Nu kom je terug op je uitspraken en plotseling is het niet zo rampzalig als men denkt. De minister houdt ervan om de laatste tijd te zeggen dat hij de commotie niet begrijpt. U kunt zich nog de verhalen herinneren van Sarakreek, toen met veel fanfare de skalian activiteiten werden stopgezet. Na korte tijd mochten de skalians weer actief zijn, maar dan onder voorwaarden. Deze man schijnt zich er ook niet druk over te maken dat hij steeds op zijn woorden terug moet komen, want hij is kennelijk bang om de stoel kwijt te raken. De opdrachten moeten uitgevoerd worden. De studies hebben uitgewezen dat men liever zijn handen af kan houden van de schelpenrits, omdat die zijn voordelen enorm heeft bewezen. Ook vissers in de omgeving hebben bevestigd dat er sprake is van verhoogde vangsten doordat de dieren daar een goede plek hebben gevonden om eieren te leggen. Doordat de afgravingen een poos gestopt waren, kregen schildpaden, vissen en garnalen, alle rust om in het gebied hun eieren te leggen. De argumenten van de minister kloppen helemaal niet, omdat hij eerder bij de stopzetting een voorstander was van de activiteiten. Maar de samenleving moet zich niet makkelijk uit het veld laten slaan. Wij hebben u al voorgehouden dat deze regering in grote problemen zit en alles als rookgordijn zal gebruiken om de aandacht van de werkelijke problemen af te leiden.