WELKE REGERING MAAKT ER MISBRUIK VAN?

Soms willen coalitieleden van voornamelijk de NDP, doen overkomen alsof ze iets zinnigs hebben gezegd. Zogenaamd leven ze mee met een bepaald probleem of nood en dan weer proberen ze populair te worden door mee te doen aan een bepaalde discussie in de samenleving. Zo is er recentelijk gesproken over het kostenplaatje dat gepaard gaat met de reshuffeling van het kabinet. Het is waar dat de Staat veel geld hieraan uitgeeft, omdat als het ware het aantal ministers is toegenomen. Zij die minimaal een jaar hebben gediend, zijn voor de rest van hun leven geregeld. De ex-ministers krijgen nog zes maanden hun volle salaris en mogen daarna een pensioen toucheren gelijk aan een directeurssalaris. De overige voorzieningen voor het hele gezin komen nog bijkijken. NDP-volksvertegenwoordiger Keshopersad Gangaram Panday, zei het erg te vinden dat dit het land veel geld kost. Hij geeft hiermee een sneer aan zijn regering, maar zei ook gelijk erachteraan, dat ook vorige regeringen zich hieraan schuldig hebben gemaakt. De ex-politieman vergeet erbij te vermelden, dat vooral zijn regering misbruik maakt van de situatie. Ga maar na hoeveel keer president Desi Bouterse gereshuffeld heeft en hoeveel nieuwe ministers erbij zijn gekomen en zijn weggehaald. Vanaf de militaire periode tot heden is het Desi Bouterse geweest die koploper en kampioen is in het wijzigen van kabinetten. In zijn vorig gekozen kabinet 2010-2015 hebben ook heel wat ministers het veld moeten ruimen en zijn er nieuwe bijgekomen. Wat wij in een vorig artikel hebben gesteld, is dat het nog steeds niet duidelijk is op basis waarvan de ministers zijn bedankt. Het gonst van de geruchten, maar daaraan hebben wij dus niks. Wie weet wat er na een jaar gebeuren zal als de president toch vindt dat het team nog niet naar tevredenheid presteert. Komen er dan weer wijzigingen en zo kunnen wij maar doorgaan. Gangaram Panday moet wel weten wat hij zegt alvorens hij zogenaamd de samenleving gelijk geeft, dat de wijzigingen het land alleen maar geld kosten. Dan moest het hele team, inclusief zijn partijvoorzitter, een goede job hebben gedaan en hadden wij deze discussie vandaag al helemaal niet. Deze regering doet dingen zonder er goed over na te denken wat de consequenties zijn. Zoals de pot vanaf 2012 stelselmatig wordt opgemaakt zonder rekening te houden met moeilijke dagen, zo ook worden beslissingen genomen zonder erbij stil te staan wat het allemaal gaat betekenen voor land en volk. Kijk maar recentelijk naar de kwestie rond de relatiegeschenken in december. Hadden de samenleving en de pers hun mond gehouden, dan kregen ook echt de grote honden een kerstcadeautje. Plotseling was er een instructie om in de sociale sfeer te doneren. Wij zijn blij om te zien dat er wel degelijk rekening gehouden wordt met de gevoelens van het volk.