REGERING HEEFT MALING AAN DNA

Het is geen geheim dat de regering Bouterse maling heeft aan De Nationale Assemblee (DNA) en dit instituut slechts wenst te adiëren en of respecteren wanneer ze het nodig heeft. Dat hebben we gezien in de kwestie van de wijziging van de Amnestiewet in april 2012 en wanneer ze zich geholpen wenst bij het snel doordrukken van gelegenheidswetgeving. Dan wenst de regering Bouterse zich wel te houden aan hetgeen in de grondwet staat. Maar als het deze regering goed uitkomt en het hachje van de president op de voorplecht staat, dan mag de grondwet ook geweld worden aangedaan. In de kwestie van de wijziging van de Amnestiewet in 2012 werd overduidelijk de grondwet met voeten getreden. Maar dat deert de huidige machthebbers op geen enkele wijze. Over een democratische inborst beschikken ze niet en ook de respectering van de democratische rechtsstaat vindt niet plaats wanneer het eigenbelang in het geding is. In de kwestie van de onderhandelingen met de Suralco en een door partijen getekend Memorandum of Understanding (MoU), heeft de regering Bouterse, DNA wederom op een onsmakelijke wijze geschoffeerd door haar doodgewoon te misleiden. De president van de republiek had de wetgevende macht voorgehouden dat hij de MoU met de Alcoa-Suralco zou opschorten en opnieuw aan de onderhandelingstafel met de multinational zou plaatsnemen. Maar ook misleiding en leugens komen uiteindelijk aan het licht en zo ook het feit dat de regering de MoU met de Alcoa- Suralco niet heeft opgezegd, maar zelfs zover is gegaan het memorandum als leidraad te hebben aangewend voor verdere gesprekken. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regillio Dodson, zou op de hoogte zijn geweest van het besluit van de regering om verder voort te borduren op het eerder gesloten memorandum. Dodson heeft op een gegeven moment aangegeven dat de gesprekken met Alcoa-Suralco en het bereikte resultaat buiten hem om hebben plaatsgevonden en dat de verantwoordelijkheid niet bij hem gezocht moet worden, maar bij de onderhandelingscommissie onder leiding van Dilip Sardjoe. Het gehele parlement is hierbij in dubio gelaten en leeft thans met de overtuiging behoorlijk door de regering te zijn geschoffeerd. De Alcoa-Suralco die zich vermoedelijk niet kan verenigen met de handelingen van de regering inzake de MoU en de misleiding van het parlement, heeft het wetgevend orgaan wel wat bruikbare informative verstrekt. Het laatste woord in deze kwestie is zeker nog niet gezegd.