PAKKETTENSYSTEEM LIEVER AFSCHAFFEN

Het ministerie van Sociale Zaken heeft in de afgelopen periode een aantal van 487.000 voedselpakketten landelijk verstrekt. Minister Christine Polak zei in De Nationale Assemblee (DNA), dat de distributie van deze pakketten in twee fasen is geschied. In de eerste fase zijn er 7.000 voedselpakketten landelijk van december 2015 tot februari 2016 verstrekt. In de tweede fase zijn er in totaal ongeveer 480.000 verstrekt van maart tot december 2016. Het ministerie is volgens de bewindsvrouw momenteel bezig met de evaluatie en de herstructurering van de distributie. Het volgend traject begint pas wanneer het herstructureringsplan af is. Belangrijk volgens Polak is dat de regering nagaat of het verstrekken van voedselpakketten nog wenselijk is. Keerpunt is de mening toegedaan, dat het hele systeem van pakketten verstrekken per direct kan worden stopgezet. Niet dat wij de kansarmen geen extraatje gunnen, maar het gaat om de manier waarop staatsgelden en zelfs producten de afgelopen periode zijn verdwenen. Er zijn mensen aangehouden nadat uit onderzoek is gebleken dat er veel is gestolen. De regering moet in haar pogingen om armoede te bestrijden, uitkijken naar een ander systeem om mensen niet afhankelijk te laten worden. Afhankelijkheid werkt armoede in de hand. Het zou beter zijn om bijvoorbeeld de lijst van basisgoederen uit te breiden en daarop strenge controle toe te passen. Momenteel is er een lijst van vijftien producten, omdat die is ingekort, maar de lijst kan ruimer waarbij ook zaken als babyvoeding meegenomen kunnen worden. De regering moet verder werken aan het stabiel maken van de economie door de hoge koers omlaag te brengen en de inflatie weg te werken. Dat is juist waar het aan schort. Dit kabinet mist het vermogen om duurzame ontwikkeling op gang te brengen en het is elke keer weer ad hoc maatregelen treffen, wachtende op de volgende problemen. De regering moet het volk leren om te werken voor eigen onderhoud, hoe moeilijk dat ook is. In andere landen heb je ook armoede en financiële problemen, maar niet altijd is het volk in staat een pakket te ontvangen. Bovendien gaat er hiermee zoveel geld gemoeid en is de controle op de besteding van de financiën niet adequaat. Iedereen schijnt bij dit soort projecten een graantje te willen pikken. De miljoenen die met dergelijke projecten gemoeid gaan, kunnen liever gestopt worden in andere zaken. Desnoods meer voor de criminaliteitsbestrijding of aanschaf van medicamenten. Het geven van pakketten aan de kansarmen is niet een adequate manier van armoedebestrijding. Dat gaat met goed uitgewerkte plannen die van structurele aard zijn. Diversificatie van de economie is daar een voorbeeld van. Hoe meer je als land verdient, hoe beter de samenleving daarvan wordt en hoe stabieler je munt wordt. Wij begrijpen dat er mensen zijn die het moeilijk hebben, maar het pakketje zorgt ook niet voor een maand lang eten. Maak die economie weer stabiel, zoals die was en je hebt geen pakketten meer nodig.