BESCHERMING ECOSYSTEEM THANS IRRELEVANT

De bescherming en daardoor het behoud van ons ecosysteem, is thans niet meer relevant. Althans, die indruk wordt ernstig gewekt door het besluit van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regillio Dodson, om de opschorting van zand- en schelpafgravingen onder meer te Braamspunt, ongedaan te maken. De reden voor dit bedenkelijke besluit is dat de ondernemers, die daar werkzaam wensen te zijn, grote investeringen hebben gepleegd en dat daarom alle andere zaken, inclusief bescherming en behoud van het ecosysteem, terzijde worden geschoven. Wederom is glashard bewezen en dit keer met nadruk door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, dat de belangen van enkele zakkenvullers die naar verluidt voor een groot deel gelieerd zijn aan de huidige regering, groter zijn dan die van het natuurbehoud. Ook geeft de beslissing van de minister, die wederom toont niet meer dan een ja-knikker te zijn, aan dat men geen rekenintg wenst te houden met de protesten van natuur-, milieu- en toerismeorganisaties. Bigi nyan musi meki en daar gaat het allemaal om. Hoeveel schade er aan het ecosysteem wordt aangebracht, is voor deze regering onder leiding van Bouterse niet belangrijk. Dat men de leggronden van de zeeschildpadden ook nog vernietigt door deze zand- en schelpafgravingen, zal deze regering en de aan haar gelieerde trawanten een zorg wezen. Zowel het Wereld Natuurfonds (WWF), Conservation International Suriname en het Green Heritage Fund Suriname, hebben hun verontrusting uitgesproken over deze roekeloze stap van Dodson in opdracht van hogerhand en dan weten we precies uit welke hoek die komt. Dat de golfslag op de kust door deze afgravingen aanmerkelijk zal toenemen en een deel van Paramaribo-Noord daar last van zal kunnen ondervinden, heeft geenszins studie of aandacht van de machthebbers. Nyan musu meki en wat voor nadelige gevolgen de afgravingen op den duur voor dit land zullen hebben, laat Dodson en zijn baas Siberisch koud. Overigens hadden we niet anders verwacht van een overloper en opportunist die alles zal doen om zijn ministersfunctie te behouden. We praten al jaren over de bevordering van het toerisme om op die manier meer deviezen het land binnen te krijgen, maar tegelijkertijd slaan we de attracties voor de toerist op stelselmatige wijze kapot. Om op deze aardkloot te kunnen overleven, hebben wij de natuur nodig en niet omgekeerd. Het is daarom zaak dat wij er voortdurend voor waken dat de natuur zo weinig mogelijk geweld wordt aangedaan. Deze regering die grotendeels uit zakkenvullers en rovers bestaat, kan maar niet begrijpen dat we ook rekening moeten houden met al de generaties die na ons komen en dat we niet nu reeds zulke schade kunnen aanrichten die het leven voor hen die na ons komen, ondraaglijk maakt. Keerpunt spreekt dan ook de hoop uit dat de regering tot inkeer komt en de afgravingen wederom stopzet. Het verweer van Dodson over gepleegde investeringen, snijdt geen hout, want die investeringen zijn al geruime tijd geleden gepleegd. Het zijn dezelfde concessionarissen die al jaren geleden in andere waterstromen actief waren. Dezelfde verouderde dekschuiten en dezelfde oude graafmachines, dus laat Dodson ons geen sprookjes komen voorhouden.