MONEY TALKS BS WALKS

De leggronden van zeeschildpadden te Braamspunt mogen naar onze mening geweld worden aangedaan. Dat kan worden opgemaakt uit het besluit van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), dat het stopzetten van de schelpafgravingen is opgeschort. Ineens is de overheid zo bezorgd over het feit dat ondernemingen zullen doodbloeden als de opschorting wordt voortgezet. Er zou volgens het ministerie veel geld zijn geïnvesteerd en dat leent zich niet voor een voortzetting van de opschorting. Naar verluidt worden de concessies onder strenge voorwaarden verstrekt en zal illegaliteit streng worden aangepakt. Het laatste is voor ons een dooddoenertje, omdat wij precies weten hoe het in dit land toegaat met zijn grootschalige corruptie en de slechte controle op de naleving van al hetgeen in een overeenkomst is vastgelegd. NH is niet in staat om constant in afgelegen gebieden controle uit te oefenen op al hetgeen concessionaris uithaalt en of die zich werkelijk aan de ‘strenge’ voorwaarden houdt. Het ministerie is naar onze mening teruggefloten, omdat de belangen van bepaalde mensen in gevaar zouden komen. Het ministerie zou om meer transparantie in het geheel te brengen, moeten aangeven aan wie de concessies zijn verleend om aan schelpafgravingen te doen. Wij zijn ervan overtuigd dat de concessionarissen die aan onder meer schelpafgravingen doen, een bepaalde innige gelieerdheid hebben aan deze regering en dat daarom ten spoedigste werd geordonneerd de opschorting ongedaan te maken. NH houdt met zijn maatregel ter opschorting van het verbod ook nauwelijks rekening met het toerisme, dat wij zogenaamd zo graag wensen te bevorderen. De toeristen die naar Suriname komen, zijn vaak geïnteresseerd om de leggronden van de reusachtige zeeschildpadden te bezoeken . Maar juist die leggronden worden in het belang van enkele concessionarissen, ernstig in gevaar gebracht. NH blijft dan ook heel bewust heel vaag over wie de concessionarissen zijn die voorlopig de grootste schade mogen aanbrengen in de kuststreek en wel in het eigen enge belang.

***
We glijden steeds verder af. Een bus die arrestanten moet vervoeren, kwam in botsing met een ander voertuig, omdat het remsysteem van de bus het op dat moment begaf. Geen geld voor de tijdige reparatie van het remsysteem. Niet duidelijk werd uit de berichtgeving of er op dat moment arrestanten in de bus zaten. In ieder geval kan gesteld worden, dat in een dergelijke wagen er geen personen vervoerd mogen worden, of ze nou arrestanten zijn of niet. Hoe kan men het risico nemen om met een dergelijk vervoermiddel op de openbare weg te rijden. Gewoon levensgevaarlijk voor de inzittenden en levensbedreigend voor andere deelnemers aan het verkeer. En toch was een dergelijk voertuig op de weg en verleende diensten aan de overheid. Wij hebben zo het vermoeden dat er geen geld kon worden vrijgemaakt om het remsysteem van de bus op tijd te repareren en daarom werden er onnodige risico’s genomen. Ook het vervoeren van arrestanten naar de rechtszaal is thans in het gedrang gekomen . Er is wederom geen brandstof voor de voertuigen. Eerst waren het de politievoertuigen die niet over diesel en gasoline konden beschikken en nu treft het brandstoftekort de wagens die arrestanten moeten vervoeren. Wij vragen ons steeds meer in gemoede af hoe dit regiem op deze wanstaltige wijze door denkt te moeten gaan tot mei 2020.