Afgraven schelpzand te Braamspunt wederom toegestaan

De regering heeft op basis van een regeringsbesluit van 27 december 2016, gemeend om het mijnen/afgraven van schelpen en schelpzand wederom open te stellen. Dit gebeurde na evaluatie van de resultaten van de milieu-effectenstudie welke door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) in samenwerking met het Wereld Natuurfonds verricht zijn.

In een persbericht vermeldt het ministerie van NH dat dit besluit is genomen op basis van overwegingen vanuit de overheid om een balans te creëren tussen het garanderen van schelpen voor de bouw- en constructiesector, de economische bedrijvigheid en het zorgvuldig omgaan met de natuur. Na al het voorbereidend werk afgerond te hebben, heeft het ministerie van NH besloten de schelp- en schelpzandafgravingen vanaf 15 februari 2017 wederom open te stellen en wel onder strikte voorwaarden. Ten aanzien van de schelp- en zandafgravingen te Braamspunt, is er aan vier concessionarissen die al over een geldige concessie beschikten, toestemming verleend om onder strenge voorwaarden en monitoring vanuit de mijninspectie van GMD, aldaar afgravingen te verrichten.

Hiertoe zijn er na inspecties te Braamspunt nieuwe concessievoorwaarden gesteld, met speciale aandacht aan de enorme aanwas van nieuwe schelpen te Braamspunt en aan de bescherming van de broedplaatsen van de zeeschildpadden in dat gebeid conform de Natuurbeschermingswet 1954 (S. B. 1954 no. 26).

In het persbericht geeft het ministerie aan alles in het werk te stellen om de broedplaatsen van de zeeschildpadden niet te verstoren.