Monetaire reserve neemt licht toe

De monetaire reserve van Suriname is, na een jaareinde stand van USD 381 miljoen in 2016, toegenomen met USD 18 miljoen per 31 januari 2017. Uit de meest recente statistieken van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), blijkt dat de monetaire reserve per ultimo januari 2017 een stand heeft van USD 399 miljoen. De USD 399 miljoen aan huidige monetaire reserves is, zoals blijkt uit de CBvS-statistieken, opgebouwd uit: USD 318 miljoen foreign currency reserves (deviezenreserve), USD 38 miljoen aan Special Drawing Rights (bijzondere trekkingsrechten bij het IMF), USD 13 miljoen voor de IMF-reservepositie en USD 30 miljoen goud (including gold deposits and, if appropriate, gold swapped).

De stijging van onze monetaire reserve wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de deviezenreserve van USD 302 miljoen naar USD 318 miljoen. Van de overige componenten van de internationale reserve kent alleen (de waarde van) de goudreserve een stijging. De waarde van de goudreserve is namelijk gestegen met USD 1,2 miljoen, terwijl het volume van 25.000 of fine troy ounces ongewijzigd is gebleven. Deze waardetoename is dus toe te wijten aan een stijging van de internationale goudprijs.