Loonparagraaf heet hangijzer voor regering en onderwijsbonden

De loonparagraaf is een heet hangijzer bij de onderhandelingen tussen de regering enerzijds en de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) anderzijds. Beide partijen hebben hun eigen idee over hoe de loonparagraaf van de leerkrachten eruit zou moeten zien. Vandaag heeft de BvL/ALS een spoedvergadering gehouden met de leden te Mata Gauri om die te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de besprekingen met de regering om het herwaarderingsprogramma uit te voeren. Wilgo Valies, voorzitter van de bovengenoemde onderwijsbonden, zei tegen de leden dat de besprekingen met de regering zijn mislukt. Hij zei dat het misgelopen is bij het bepalen van de loonparagraaf voor de leerkrachten. Valies benadrukte dat het niet zo kan zijn dat de regering eenzijdig het loon van de leerkrachten bepaalt. De BvL heeft een  voorstel gedaan aan de regering hoe de loonparagraaf volgens hen eruit zou moeten zien. Echter kon de regering zich niet terugvinden hierin. Valies gaf aan dat er daarover begrip is getoond en dat er daarom vanuit de zijde van de BvL enkele voorstellen zijn gedaan met betrekking tot de loonparagraaf. Hij zei dat de regering het voorstel van de BvL van de tafel heeft geveegd. In het voorstel van de BvL is opgenomen dat de regering gefaseerd de lonen van de leerkrachten zou kunnen verhogen. Valies gaf aan dat er vanuit de armoedegrens uitgegaan is en dat het minimumloon van een leerkracht netto SRD 3.000 moet zijn.

De BvL/ALS heeft vandaag besloten dat de acties van de leerkrachten opgeschorst blijven totdat de rechter uitspraak heeft gedaan. De resultaten van de vergadering zullen middels een brief worden gestuurd naar de president.

Nieuwe werkgever

Volgens Valies moeten de leerkrachten ervoor waken dat zij worden ondergebracht bij een stichting. De leerkrachten hebben zich fel geuit hierover. Hij verklaart dat er plannen zouden zijn om de leerkrachten onder een stichting te plaatsen. Valies hield de leraren voor dat het straks een probleem wordt als dit gebeurt. “Wat als de stichting geen subsidie ontvangt”, aldus Valies. De bond zal volgens hem blijven strijden om de positie van de leerkrachten te verbeteren en te beschermen. De regering heeft volgens Valies aangegeven, dat het belangrijk is dat de leerkrachten uit het Fiso-systeem komen, alvorens het herwaarderingsprogramma wordt ingevoerd. Valies zei dat dit niet zomaar kan, zolang de leerkrachten niet verzekerd zijn van hun rechtspositie binnen het programma.

‘No work, no pay’

De regering heeft gisteren middels een bekendmaking aangekondigd conform de personeelswet te handelen als leerkrachten het onderwijsproces zullen stagneren. Valies hield de goed opgekomen leerkrachten voor dat de leerkrachten zich niet zullen laten intimideren door de regering. Hij hield de leerkrachten voor dat het bijwonen van een vergadering van een bond een normale zaak is. Ook al zou de BvL/ALS in staking gaan, kan de regering volgens hem de ‘no work, no pay’ maatregel niet toepassen, omdat staken een grondwettelijk recht is van werknemers. De regering geeft aan dat er vanaf 2014 in harmonische sfeer gesprekken zijn gevoerd met de bovengenoemde onderwijsbonden en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) over het door de regering voorgenomen herwaarderingsprogramma. Valies heeft vaker gezegd dat er sinds 2014 onderhandeld wordt zonder enig resultaat. Hij gaf aan dat er altijd een probleem is vanuit de zijde van de regering wanneer het aankomt op het verbeteren van de positie van leerkrachten.

door Johannes Damodar Patak