VIA OCER GAAT HET ‘EERLIJK’

Van de week moesten wij even vreemd opkijken dat er mensen in Ocer waren om in aanmerking te komen voor een stuk grond. Bijkans honderd mensen hebben zich naar het hoofdkwartier van de NDP begeven om in aanmerking te komen voor een stuk grond ten behoeve van bebouwing of landbouw. Als reden werd aangegeven dat men geen vertrouwen heeft in het ministerie van RGB, dat verantwoordelijk is voor gronduitgifte. Wie de groep naar Ocer heeft gestuurd, is niet bekend en wie achter de hele actie staat, is ook onduidelijk. Feit is dat mensen naar het partijcentrum zijn getogen in de hoop in aanmerking te kunnen komen voor een bouwkavel. Men stelt dat via Ocer zaken kennelijk eerlijker en sneller zullen gaan als het gaat om grondtoekenning. Is dat de reden waarom Steven Relyveld het veld moest ruimen. Wilde hij de mensen niet op zo een wijze helpen. Wat nu gebeurt, is precies hetzelfde als pot poes poesie luku merki. De hele NDP is, zoals wij dat bekend van ze zijn in de jaren ’90, zo grondzuchtig geweest dat hectaren zijn verdeeld onder vrienden. Dat mensen hun weg nu zoeken naar een partijcentrum, geeft al aan hoe diep wij gezonken zijn. Zaken moeten en mogen niet via een politiek kantoortje worden afgehandeld, maar via het ministerie zelf. Iemand moet de groep hebben aangezet en uit informatie blijkt dat de gegevens van de mensen daadwerkelijk zijn opgenomen. Het is dus duidelijk dat de NDP hiervan afweet, wat natuurlijk later ontkent zal worden. De mensen krijgen een datum en moeten zich daarna wenden tot het domeinkantoor, wat betekent dat er een hele organisatie achter staat met medeweten van de NDP-leiding en de RGB-minister. Als dit de manier is om beleid te maken, kunnen wij de tent beter sluiten. Straks zal de minister van Financiën nog belastingrestitutie geven met als uitbetaalkantoor zijn woning. De zaak is naar wij vernemen nu wel stopgezet. Uit kringen begrijpen wij dat niet iedereen blij was met deze actie. Het blijft interessant om te weten wie erachter staat. Feit is dat de grootste coalitiepartij ernstig in de problemen zit en er nu mogelijk alles aan doet om de rit uit te zitten. Een heleboel schrijvers worden nu ingezet om via drogartikelen zaken recht proberen te trekken. De zaak is bewust gedaan, maar kennelijk dacht men niet dat het zoveel belangstelling zou genieten. Niets blijft met de huidige technologie een geheim. Burgers gaan er ook alles aan doen om aan een stukje bouwkavel te komen en dat is begrijpelijk, vooral als ze jaren moeten wachten op hun beschikking. Waarom zaken al jaren op RGB stroef en fout gaan, is nog steeds onduidelijk. De werkwijze, zoals eerder vermeld, kan nooit transparant zijn en werkt juist meer corruptie in de hand. De president heeft herhaaldelijk beloofd dat hij de corruptie zal aanpakken, dus moet hij ook demonstreren dat zijn partij zich niet voor dergelijke praktijken leent. Echter hebben wij het gevoel dat mensen een loopje met het staatshoofd nemen. Men is mogelijk bezig een kuil rond de man te graven zodat hij erin tuimelt. Kennelijk heeft hij dat niet door.