VERTRAGINGSTACTIEK

De vertragingstactiek binnen het 8 Decemberstrafproces gaat ongestoord verder. Het 8 decemberproces is tot een nader te bepalen datum uitgesteld. Het Openbaar Ministerie zou op 1 februari hoger beroep hebben aangetekend tegen de voortzetting van het proces. De Krijgsraad zegt formeel hiervan niet op de hoogte te zijn en wacht af. Binnenskamers zal vermoedelijk binnen niet al te lange tijd een oplossing worden gevonden. Hiermee is het bevestigd dat dit proces langer zal duren. De verdediging zal nu alles uit de kast halen om te voorkomen dat de hoofdverdachte van deze moorden, Desi Bouterse, achter de tralies eindigt. De Krijgsraad heeft handenvol werk in dit kader, omdat dit instituut graag werkt conform de wetgeving. Heel wat mensen zijn ingezet om er wat over te schrijven in het voordeel van de NDP-leider, tevens hoofdverdachte. Een afgevallen VHP’er, een doorgeslagen nabestaande die niet eens weet wat hij wil en nog andere scribenten, proberen nu via stukken in de media het volk op een dwaalspoor te brengen. De hamvraag blijft nog steeds, als de hoofdverdachte voor meer dan 100 procent weet dat hij onschuldig is, waarom dan allerlei vertragingstactieken toepassen om buiten de armen van de justitie te blijven. Nu is weer een troef gelanceerd dat de man bij een eventuele veroordeling mogelijk gratie kan krijgen. Daar neemt de politiek een besluit over. Nu wordt er over gratie gesproken om zo in de samenleving een bepaald sentiment te creëren zodat het een liedje begint te worden. Een van de liedjes was dat van waarheidsvinding, met andere woorden het strafproces ontlopen. Elke keer bedenken ze wel wat om de zaak verder uit stellen. Nu is beroep aangetekend tegen het feit dat de rechter de verdere voortzetting van deze case heeft gelast. In dat ene kleine kamertje draait men overuren om het ene na het andere plan uit de toverhoed te halen. Wanneer blijkt, dat de rechter toch terugkomt op het eerdere besluit om het proces normaal voortgang te laten vinden, zal al gauw een ander plan klaar liggen. In die tussentijd zijn de schrijvers en praters in stelling gebracht om de boel een beetje op te zwepen. In principe vragen wij ons ook af of het juist is om beroep aan te tekenen tegen het eerder genomen besluit van de Krijgsraad. Het is nog even afwachten wat er precies uit de bus zal komen, omdat wij de rechters de ruimte geven om rustig hun werk te doen. Er is doorlopend een vertragingstactiek ge-voerd onder de NDP-regering. Het belang om één persoon buiten proces te houden is groter en staat boven landsbelang. Er wordt zelfs opdracht gegeven om het proces via het Openbaar Ministerie stop te zetten, zover gaat men. Heeft iemand gemerkt dat ooit de staatsveiligheid in gevaar is gekomen door dit proces? Nee, alleen de lichtzinnigen zien dat. De druiven worden nu eenmaal zuur.