STEEDS DRIESTER

Elk land heeft in mindere of meerdere mate te maken met criminaliteit . Zaak is dat de machthebbers een dusdanig veiligheidssysteem opzetten en in stand weten te houden, waardoor de burger zich toch nog redelijk veilig voelt. Een land dat verscheurd wordt door verpaupering, armoede en werkloosheid, zal een grotere mate van criminaliteit ondervinden dan een rijk land waar de werkloosheid niet noemenswaardig is en de koopkracht sterk is. Het is dan ook niet vreemd dat de criminaliteit in arme Derde Wereldlanden een vaak zorgwekkend karakter draagt. Maar ook in deze Derde Wereldlanden behoren de machthebbers daar antwoord op te hebben en gedegen maatregelen te treffen. De afgelopen week werd er melding gemaakt van volslagen chaos in de Braziliaanse stad Vitoria, de hoofdstad van deelstaat Espirito Santo. Door een politiestaking liep de zaak totaal uit de hand en sloegen stadsbewoners aan het plunderen. Diefstallen en moorden waren het gevolg van het wegvallen van de veiligheid. Misdadigers maakten van de gelegenheid gebruik winkels te plunderen en anderen dood te schieten. Er lagen tijdens de ongeregeldheden zelfs ontzielde lichamen op straat. Burgers grepen naar geweren om een misdrijf te plegen en weer anderen om het vege lijf te redden. De Braziliaanse president Temer achtte de situatie in Vitoria zo ernstig, dat hij gelijk tweehonderd militairen naar de stad stuurde om in te grijpen. Het is geen geheim dat in bepaalde delen van dit grootste land op ons continent, veel mensen in grote armoede leven en zeker geen vrede hebben met hun erbarmelijke omstandigheden. Het is dan ook bekend dat in Brazilië de criminaliteit hoogtij viert en dan wel vooral in de grote steden. De halsdelicten vinden dan ook met de regelmaat van de klok plaats en het is zelfs heel gevaarlijk voor mensen die op de sociale ladder een aantal treden hoger staan dan de volksmeute. Als we in het Caribisch gebied kijken, zien we ook torenhoge moordcijfers op Jamaica en in Trinidad. Veel misdrijven kunnen gerust gerelateerd worden aan de grootschalige illegale narcoticahandel. In ons land zien we de criminaliteit ook schrikbarende vormen aannemen. De roofovervallen stijgen in aantal en worden dagelijks gemeld door de media. Gewapen-de rovers belagen dagelijks personen en instanties en opereren met snel vervoer dat veelal niet voorzien is van kentekenplaten. Het gaat zo langzamerhand om gewapende bendes, waarvan wij toch zeker de indruk hebben dat in bepaalde gevallen de rovers in het verleden verbonden zijn geweest aan een gewapende macht. De manier waarop de roofovervallen plaatsvinden na vermoedelijk een intensieve verkenning vooraf, spreekt boekdelen. Wat de zaak alleen maar erger maakt, is dat het steeds duidelijker wordt dat de politie en andere gewapende organisaties, belast met bewaking, geen passend antwoord hebben op deze criminelen en hun veelal driest optreden. Winkels, pompstations, bedrijven en woonhuizen, worden vooraf in kaart gebracht en vluchtwegen bestudeerd om daarna effectief te kunnen toeslaan. In bepaalde gevallen kan de snel gearriveerde politie wat doen, maar meestal komt ze, geplaagd door slecht transport en misschien wel onderbezetting, niet op tijd om de criminelen te kunnen neutraliseren. Er is iets zeer wezenlijks fout met ons veiligheidsbeleid en zijn aanpak. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat rovers en andere criminelen de opsporing steeds een stapje voor zijn en dat de meeste roofovervallen onopgelost blijven? Hoe kan het dat de overheid tot op heden niet in staat is deze vorm van criminaliteit de kop in te drukken. De politie zou de beschikking hebben gekregen over meer voertuigen en er zou een duidelijke verbetering in het nieuwe jaar zichtbaar zijn. Daar hebben we tot nog toe niet veel van gemerkt. Vanuit de coalitie in DNA werd de oppositie verweten dat ze de stijgende criminaliteit gebruikt als wapen tegen de regering. Dat kan dan wel zo zijn, maar de regering heeft mandaat te regeren en dient garant te staan voor de veiligheid van de burger in dit land. En juist in het bieden van die garantie schiet zij schromelijk tekort. Wij zijn geen Brazilië en hebben ook niet de criminaliteitscijfers van Jamaica, Trinidad en ons buurland Guyana, maar God behoede ons tegen dergelijke situaties waarbij er meer dan duizend mensen op jaarbasis over de kling worden gejaagd, zoals dat op Jamaica het geval is. Wij moeten echter wel hard gaan werken aan een beter en goed functionerende veiligheid, want wat zich nu aan het manifesteren is in dit land, is uitermate verontrustend.