Babel wil veel meer dan SVB vrouwenbekerfinale

Het team van Ascona met assistent-trainer Regie Bundel. Dit nieuwe team schreef geschiedenis met de verovering van het semi-kampioenschap vorig jaar. 

 

“De bekerfinale is een beloning van de arbeid van de ploeg en een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Het is tegelijkertijd ook een historisch feit dat een relatief nieu-we ploeg dit presteert. Persoonlijk kijk ik verder dan de finale halen, want het gaat om de finale winnen.” Woorden van voetbaltrainer Winston Babel, grondlegger van het vrouwenvoetbalteam Ascona, dat is aangesloten bij de SVB Vrouwencompetitie.
Ascona speelt vandaag in het Dr.Ir.Franklin Essed Stadion de kampioensfinale van de SVB vrouwenbekercompetitie tegen landskampioen Oema Soso.
Babel: “De verwachtigingen bij de speelsters zijn hoog gespannen. Ze kijken hier erg naar uit. De druk is gezond omdat er een aantal meiden in de ploeg zijn die ruime ervaring hebben met dit soort wedstrijden, ondanks hun jonge leeftijd.
Dit jaar moeten we de volgende stap in onze ontwikkeling maken. Voor ons houdt dat in dat er consequenter en langer attractief voetbal gespeeld moet worden. We moeten de tegenstanders meer onze wil kunnen opleggen. We hebben er de ploeg voor maar het moet er beter uitkomen”, aldus de Ascona-trainer.

Trip Nederland
Volgens Babel is het clubmanagement van Ascona reeds gestart met de voorbereidingen voor de trip naar Nederland, maar zegt hij “gedurende de looptijd komen we er steeds meer achter dat we meer tijd nodig hebben om dit te realiseren. Het is een ambiteus plan en zoals het gaat met ambitieuze plannen dien je ruim de tijd te nemen. Uiteindelijk gaat op termijn deze trip toch plaatsvinden.”

Verbeterpunten vrouwencompetitie

Babel is nog steeds van oordeel dat het beter kan met het Surinaamse vrouwenvoetbal. “Laat ik voorop stellen dat we blij zijn dat er een vrouwencompetitie is. Er dient alleen nog ontzettend veel verbeterd te worden. In eerste instantie dient de vrouwencompetitie meer aandacht te krijgen. Het is de snelst groeiende sport in de wereld en Suriname kan niet achterblijven. Wij merken dat er heel veel animo is, maar de organisatie moet gewoon beter. Er dient beter gepland te worden en er moet duidelijker aangegeven worden wanneer de competitie start en eindigt. Ook dient er veel meer hulp aangeboden te worden aan clubs die zich inzetten voor het vrouwenvoetbal in Suriname. Er zijn veel mannen en vrouwen die als vrijwilliger zich inzetten voor deze tak van sport en daar kan de bond meer ondersteuning aan verlenen. Dit kan door ondersteuning in de vorm van opleiding of in leveren van materiaal. De meisjescompetitie dient flink aandacht te krijgen want als je daar nu niet aan begint kom je later vrouwen tekort. Wil je het niveau van het vrouwenvoetbal verbeteren, zal je ook met jongere meisjes aan de slag moeten gaan. Het is een feit dat hoe langer de meiden de sport beoefenen des te beter ze worden. Dit heeft simpelweg te maken met de hoeveelheid uren die ze aan de sport extra besteden.” Aldus de Ascona-coach tenslotte benadrukkend dat vrouwenvoetbal in de rest van de wereld in rap tempo aan het groeien en ontwikkelen is.
“Suriname maakt een goede kans mee te groeien en te ontwikkelen als er nu goed beleid op deze tak van sport wordt losgelaten.” (DRP)