UITSTEL VAN EXECUTIE

Deze week zijn de leerkrachten full speed begonnen met werken. De staking van meer dan twee weken heeft natuurlijk zijn tol geëist en nu wordt er een keiharde inhaalslag gemaakt om de verloren lessen in te halen. Leerkrachten hebben het werk neergelegd, omdat ze ontevreden zijn over het niet naleven van de regering met betrekking tot de uitvoering van het herwaarderingsprogramma. De regering heeft steeds weer een ander tijdstip genoemd en ook inhoudelijk zou ze buiten de BvL/ALS willen bepalen hoe het moet. De dialoog tussen de regering en de bonden heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd en de zaak is bij de rechter beland. Het voorstel is nu om twee weken te wachten en de regering de tijd te geven om de herwaardering tot een feit te maken. Gebeurt dit niet, dan wordt het werk weer massaal neergelegd. Hoewel de staking van de leerkrachten op zich in niemands voordeel is, kan het model begrepen worden. Ook deze groep is slachtoffer geworden van het wanbeleid van deze regering en kan ook moeilijk het hoofd boven water houden. Het is dus afwachten wat er de komende dagen gaat gebeuren, maar wij kunnen nu al stellen dat het uitstel van executie is. Deze regering zal niet in staat zijn dat wat de BvL graag wenst, uit te voeren. Men zal het nog even houden op de SRD 500 die al is afgesproken met de FOLS en logischerwijs voor alle onderwijsgevenden geldt. Bovendien speelt het ook dat indien er een akkoord met de BvL komt, de andere ambtenarengroepen zich ook gaan roeren. De regering moet niet denken, dat rust op het onderwijsveld alleen belangrijk is. Ook de andere landsdienaren willen een betere positie en waardering en kijken reikhalzend uit naar wat er komt. De vraag is of men zich blind gaat staren op april voor een looncorrectie, zoals door de president is voorgesteld. Als men blijft vasthouden aan die belofte, zal men duidelijk van een koude kermis thuiskomen, want deze regering komt geen enkele belofte na. Het is steeds beloven en beloven om zo nog langer aan te kunnen zitten als kabinet. Los van de leerkrachten, kijken de politieagenten, bureau-ambtenaren, douane, brandweerkorps, verpleegkundigen, naar wat de regering gaat doen. Zal men bereid zijn te wachten tot april, zoals door de president is beloofd, omdat de leerkrachten sedert vorig jaar al een SRD 375 extra op de rekening hebben. De eerdergenoemde groep wil ook niet achterblijven en wij zijn benieuwd hoe deze kwestie aangepakt zal worden. Het kabinet beseft niet in welke positie ze zichzelf gemanoeuvreerd heeft door het gevoerde wanbeleid. Men kan leerkrachten en anderen nog zoveel verwijten, maar wie komt in hemelsnaam uit met een koers van bijkans SRD 7,85 voor een Amerikaanse dollar en een gemiddelde jaarinflatie van bijkans 55 procent. Geen enkel normaal salaris is hiertegen bestand.