ONDERDEEL VAN HET PLAN

Van de week heeft de rechter besloten om geen gehoor te geven aan de opdracht van de procureur-generaal om het 8 decemberproces stop te zetten. Dit naar aanleiding van instructies van de president op basis van artikel 148 van de Grondwet waarbij de staatsveiligheid met de voortzetting hiervan, gevaar loopt. Het besluit van de Krijgsraad heeft voor een klap gezorgd in het gezicht van degenen die voordeel hebben aan stopzetting van het proces. Te midden van dit alles, en hiervoor hebben wij gewaarschuwd, zullen er nu tegenacties gevoerd worden. Allerlei plannen zullen nu tevoorschijn komen om de voortgang van het proces te verstoren. Nu klimt Sandew Hira, oftewel Dew Baboeram, in de pen om te zeggen hoe verkeerd de rechter het allemaal heeft. Volgens hem zijn rechters politici in toga. Een verregaande schoffering van de rechterlijke macht kennen wij alleen van handelingen uit het paarse kamp. Geen wonder dat vrienden en familieleden zich keren tegen deze man, wiens broer door de militaire machthebbers op 8 december 1982 werd vermoord. De man heeft het pad van de rechter verlaten en heeft gekozen voor waarheidsvinding door een reeks interviews te doen met de hoofdverdachte binnen dat geheel. Deze man zou in principe blij moeten zijn, dat de rechter de zaak voortzet en later een oordeel zal vellen. Het blijft een raadsel waarom de man een ander pad kiest en hoewel hij heel wat argumenten heeft aangehaald, snijdt geen enkel hout. Bovendien, hoewel wij er ons wat bij kunnen voorstellen, snappen wij niet waarom men doodsbang is voor de verdere voortzetting van dit proces bij de rechter. Als de verdachten 200 procent zeker zijn dat ze onschuldig zijn, waarom zoveel poeha en obstakels vormen. Laat de rechter een besluit nemen en indien men niet tevreden is hiermee, kan er altijd beroep worden aangetekend. Niet de rechter maakt dat deze case een hebi is voor de samenleving, maar mensen die er belang bij hebben om geen veroordeling te krijgen. Toen de burgers in 1982 zonder enige proces werden doodgeschoten, was er niks aan de hand en nu de rechter een uitspraak moet doen, is het hek van de dam. Hira gaat helemaal voorbij aan al deze zaken en kiest voor waarheidsvinding. Wij hebben ons eerder al afgevraagd of zijn manier wel betrouwbaar is. Het valt ook op dat er heel veel over de Binnenlandse Oorlog verteld en gezegd wordt waardoor de 8 decemberkwestie bijna geen boventoon voert. Natuurlijk heeft de oorlog de samenleving pijn gedaan, maar Hira moet niet proberen het accent te verleggen. Om nu ook de oorlog te verklaren tegen de rechters is onsmakelijk, omdat er geen rekening gehouden wordt met de functie en de autoriteit van dit instituut. Volgens hem willen rechters op de stoel van de wetgever zitten. Hij zegt dat dit strafproces nu een politieke dimensie heeft gekregen. En dat zou niet zo moeten zijn. ‘Ik denk dat de rechters politici in toga zijn. Ze hebben niet de wet als uitgangspunt genomen om dit probleem aan te pakken, maar politiek. Hun politieke opvattingen hebben ze laten prevaleren boven wet en recht’, aldus de columnist via Suriname Herald. Het heeft er veel van dat hij onderdeel van het plan is om dit proces verder te frustreren.