SITUATIE LENINGENPLAFOND NIET ZUIVER

Al enkele dagen heeft de oppositie in De Nationale Assemblee (DNA) getoond, zeer ontevreden te zijn met een reactie van de procureur-generaal (pg) naar aanleiding van brief die ze heeft geschreven. De oppositie had de vervolgingsambtenaar verzocht te kijken of de regering het leningenplafond niet had overschreden. De pg heeft op zijn beurt de minderheid in het parlement laten weten, door de hem beschikbaar gestelde informatie niet de indruk te hebben dat er iets fout zit. Dit is niet het antwoord waarop de oppositie had gerekend. Wij willen gelijk stellen, dat wij de werkwijze van de pg niet gaan bespreken. Het enige dat wij kunnen zeggen, is dat de pg bijgestaan door begrotingsdeskundigen en financieel onafhankelijke deskundigen, deze zaak misschien op-nieuw kan bekijken.

Waar wij het over willen hebben, is dat wanneer je kijkt naar de gelden die geleend zijn, zie je dat daarvoor steeds een machtiging gevraagd wordt aan het parlement. Je krijgt al gauw de kriebels dat er iets niet in de haak is. De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft bij monde van haar voorzitter regelmatig laten blijken, dat ons land best wel veel schulden heeft. Alleen kijkend naar de schulden, zou in principe het leningenplafond al overschreden moeten zijn. Wat deze regering doet, is zaken anders interpreteren en definities geven, zodat een deel van de schulden niet als ‘schuld’ beschouwd moet worden. Bovendien is er een nieuwe manier bedacht om geld te lenen via machtigingen van het parlement. En met 30 zetels mag dat helemaal geen probleem zijn. Het steeds verlenen van een machtiging aan de regering, maakt dat de minister van Financiën, die hoofdverantwoordelijke is voor het beheer van de staatskas, buiten schot blijft. Het obligoplafond biedt mogelijkheden tot sancties, indien het wordt overschreden. Aangezien dit al mogelijk het geval is, wijkt men af en probeert de regering via machtigingen nog meer geld los te krijgen. De mogelijke hoogte van onze schuld ligt nu boven de 10 miljard. Boze tongen beweren dat dit wel eens hoger ligt. Uitgaande van de 10 miljard dollar aan schulden, kunnen wij stellen dat er heel veel aan de hand is. Ook het leningenplafond zou nu in het geding zijn. Het is overduidelijk dat deze regering muurvast zit en dat ze om tijd te rekken alleen maar geld leent om het ene gat te dichten en niet beseft, dat daarmee een ander gat geslagen wordt. Het kan onmogelijk gezond zijn om geld te lenen en daarmee schulden af te lossen of financiële gaten te dichten. Het blijft geleend geld en het moet terugbetaald worden en nog erbij met rente. Wanneer wij kijken naar de schuldpositie en de inkomsten van ons land, hebben wij daar zeker geen goed gevoel voor over. Optimistisch kan je zijn wanneer je ziet dat wij in een stijgende lijn zitten als het gaat om onze economie. Wij zouden nog hoop kunnen hebben als wij meerdere productiesectoren hadden die op export gericht zijn en niet alles gefocust was op olie en goud. Wij willen heel graag dat de pg mogelijk nog een keer kijkt naar de kwestie rond het obligoplafond, omdat wij ook de mening delen dat de regering het plafond daadwerkelijk heeft overschreden, maar allerlei constructies bedenkt om heel wat zaken niet als schuld aan te merken. Wij geloven zeker in de integriteit van onze vervolgingsambtenaar en kijken verder vol belangstelling uit naar wat er verder in deze case gebeurt. Ons bekruipt zeker het gevoel dat krachten bezig zijn geweest de pg onvolledig in te lichten.