FOLS GEPAKT

Waar wij rekening mee hebben gehouden, is ook werkelijkheid geworden. De regering heeft de FOLS mooi gepakt door hen SRD 1000 te geven voor januari en februari, vooruitlopend op de definitieve herwaardering in maart van dit jaar. Eerder hadden de BvL/ALS dat voorstel afgekeurd, omdat men niet met voorlopige zaken wil werken, maar met de definitieve herwaardering. Zoals het in het nieuws is gebracht, lijkt het alsof de leerkrachten tussen nu en de herwaardering SRD 1000 gaan krijgen. Het is echter verdeeld over twee maanden en aangezien ze al SRD 375 krijgen, is het verschil per maand maar SRD 125. Dus men krijgt er gewoon een SRD 250 bij. Wij weigeren te geloven dat men de straat op is gegaan voor SRD 250 extra te midden van de stijgende inflatie en devaluatie van de munt. Bovendien bestaat de grote onzekerheid dat maart 2017 de regering niet zover is met de herwaardering. Vergeet u niet dat de data steeds zijn gewijzigd. Eigenlijk is men vanaf 2014 bezig te praten en belooft de regering maar. Toch blijkt ze niet in staat haar beloften na te komen. Van een NDP-regering verwachten wij ook niks anders dan zaken op de lange baan te schuiven. Wat de regering heeft gedaan, is geprobeerd tweedracht te zaaien door de FOLS een SRD 500 per maand te geven (SRD 125 meer) in de hoop dat men weer naar school gaat. De acties van de BvL hebben een duidelijke impact gehad, omdat behalve de middelbare scholen het gros van de VOJ-scholen zich heeft aangesloten bij de ALS. Eigenlijk is er duidelijk sprake van een leegloop binnen de FOLS, wat ook duidelijk te zien bij de persmeeting van de organisatie. In tegenstelling tot de BvL, moest de politie er aan te pas komen om het verkeer in de hele omgeving in goede banen te leiden. Het resterende deel van de FOLS-leerkrachten is gepakt door deze regering, omdat de leiders gezwicht zijn voor een SRD 125 extra tussen nu en februari. Bovendien komt een administratieve hoofdpijn bijkijken en dat is dat de loonslips voor januari al de deur uit zijn, dus ontvangt men over januari geen extra. Of het in februari gegeven wordt, valt nog te bezien, gelet op het feit dat deze regering haar afspraken zelden of nooit nakomt. Het is niet verwonderlijk dat de BvL in eerste aanleg dit heeft verworpen, want dit is geen structurele oplossing.

Het verhaal van het vergaren van data snappen wij ook niet, omdat de regering niet pas deze of vorige week is begonnen met het inventariseren van gegevens. Dat moet al bij het ministerie bekend zijn. Anders kan het departement slecht beleid verweten worden. Wat men heeft gedaan met de FOLS is een aalmoes geven in de hoop dat de groep zich voor een poos rustig houden en tegelijkertijd een splitsing binnen de leerkrachtenbonden bewerkstelligen. Daar denkt het overgrote deel van de leerkrachten gelukkig anders over.