WAT WIL HIRA BEREIKEN

Sandew Hira begint nu echt te drammen om een stukje aandacht. Helaas krijgt hij het forum ervoor en daar kun je dus weinig aan doen. Van de week heeft de auteur, tevens nabestaande van de 8 december slachtingen, het boekwerk aan president Desi Bouterse overhandigd waarin hij niet alleen de interviews heeft verwerkt over de 8 decembermoorden, maar ook de vele tegenslagen die hij zelf heeft ondervonden. Het ruim 400 pagina’s dikke ‘De getuigenis van president Desi Bouterse’ geeft een inzicht in wat Hira (Dew Baboeram) onder andere heeft gedreven om toenadering te zoeken tot de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van zijn broer. Ook de persoonlijke dilemma’s, het onbegrip en de tegenwerking waarmee hij werd geconfronteerd, komen in het boek aan de orde alsook de verschillende amnestiewetten die vanaf 1980 zijn aangenomen. Hira beschrijft in zijn boek verder het proces vanaf ideevorming tot de uitvoering van het interview met de hoofdverdachte. Organisaties die de belangen van de nabestaanden van deze moorden behartigen, zijn het er niet mee eens dat de man in zijn eentje, via de weg van waarheidsvinding, erachter wilde komen wat zich precies heeft voltrokken. Deze organisaties en het gros van de samenleving vinden dat het proces bij de rechter normaal voortgang moet vinden en dat de rechtspreker zal bepalen wat het uiteindelijke oordeel is. Bovendien kan er niet zonder meer gekozen worden voor waarheidsvinding, omdat de hoofdverdachte in dit alles zich al te vaak zonder enig respect heeft opgesteld en uitspraken heeft gedaan in deze kwestie. Wij hebben alle interviews mogen volgen via de televisie en nergens is duidelijk wat de uitkomst is. Heeft het gesprek met Bouterse de man het gevoel gegeven dat hij dichterbij de waarheid is gekomen en wie toetst of dat wat verteld is, de ware toedracht is. Wij hebben in elk geval niet de indruk dat de waarheid boven water is, maar dat de polarisatie in de samenleving juist is verergerd. Voor Bouterse was het en meester marketingstunt, maar meer dan wat wij eerder al wisten, kregen wij niet te horen. Nu komt de man in het nieuws met een brief, die gaat over een zaak tussen ex-Jungle Commando leider Ronny Brunswijk en de toenmalige Nederlandse regering. Daarin wordt er melding van gemaakt dat Nederland veel geld heeft overgemaakt aan de verzetsgroep die daarmee de Binnenlandse Oorlog heeft gefinancierd. Deze brief circuleert, en wij gaan niet ontkennen wie voor de nodige financiën heeft gezorgd, juist in een periode waar de regering het heel erg moeilijk heeft. Waarom Hira nu hiermee schermt via zijn column, voedt alleen maar de speculaties. Dat velen dit niet weten, kan best wel zo zijn, maar wij hebben vaker in onze berichten gewaarschuwd voor de scenario’s waarmee de regering zal komen. Vergeet niet dat de acties van de leerkrachten de regering nog dieper in de problemen hebben gedrukt. Men heeft een agenda met daarin heel wat afleidingsmanoeuvres om het volk weer op een dwaalspoor te brengen. Het is jammer dat er lichtzinnigen zijn die dit alles maar voor lief nemen. De reshuffeling van het kabinet is daar ook een voorbeeld van. Het houdt de hele samenleving bezig en dat is precies wat Bouterse en co nodig hebben. Nog net voordat het effect van scenario 1 afgelopen is, moet er een nieuw op tafel liggen. Dat er altijd iets op het vlak van de 8 december gebeurtenissen gezocht wordt of bij politieke opponenten is al heel lang doorzichtig. Trouwens, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Waarom Hira met de brief over de Binnenlandse Oorlog op de proppen komt, weten wij niet, maar onderschat de gevolgen hiervan niet. De set up is dat er een bepaald sentiment gekweekt wordt richting Nederland en de ex-JC-leider toe. De lichtzinnigen gaan dit aangrijpen om de aandacht van de werkelijke problemen af te leiden. Elke afleiding is een dag langer overleven voor dit kabinet.