Situatie binnenland niet rooskleurig

De diverse problemen waarmee de binnenlandbewoners het vorig jaar kampten, zijn voor een groot deel niet opgelost. Abop-parlementariër Dinotha Vorswijk, zegt dat het steeds dezelfde problemen zijn die zich voordoen in het binnenland. De meeste van deze problemen worden volgens haar slechts tijdelijk aangepakt.

Het grote probleem dat het afgelopen jaar het binnenland teisterde, was de electriciteitsvoorziening. Dit probleem is nog steeds niet opgelost. Ongeveer driekwart van de zestig dorpen in het binnenland waren in de laatste maanden van 2016 langdurig verstoken van electriciteit. Vorswijk zegt tegenover De West dat er in december wel benzine is geleverd voor de dorpen, maar het was niet dezelfde hoeveelheid die men gewend was te leveren. Volgens haar is er veel minder benzine dan normaal geleverd de laatste keer. Ze zegt dat de geleverde benzine slechts genoeg was voor de feestdagen met als gevolg dat de meeste dorpen nu weer in het donker zitten. Vorswijk heeft geen hoop dat de binnenlandbewoners nu voorzien zullen worden van benzine. Ze is van mening dat er pas benzine geleverd wordt na de begrotingsbehandeling in midden februari.

Vorswijk zegt verder ook dat een groot deel van de scholen in het binnenland nog steeds niet is begonnen. Ze benadrukt dat het hier gaat om scholen in het verre binnenland, dus plaatsen waarbij de leerkrachten genoodzaakt zijn om met de boot of het vliegtuig te gaan.

Ze zegt dat het steeds weer een probleem is wanneer leerkrachten na de vakantie vervoerd moeten worden naar de scholen. Met de stakingen die nu onder de leerkrachten gaande zijn, weet ze niet hoe lang de leerlingen in deze gebieden verstoken zullen zijn van onderwijs. Ook haalt de parlementariër aan dat er helemaal niet gewerkt wordt aan de watervoorziening in het binnenland. Ze benadrukt dat er juist in de droge tijd gewerkt moest worden hieraan, maar tevergeefs. Nu het de kleine regentijd is, kunnen de binnenlandbewoners wel volop water opslaan, maar dit is volgens Vorswijk geen oplossing voor het waterprobleem op de lange termijn.

Het enige waarin er een aanzienlijk verandering is gekomen, zijn volgens Vorswijk de werkzaamheden van de Medische Zending (MZ) die na de stakingen normaal zijn voortgezet. Zo kunnen de mensen in het binnenland de poliklinieken van MZ normaal bezoeken.

-door Richelle Mac-Nack-