Openbaarheid bestuur noodzakelijk

Een goede Anticorruptiewet alleen is niet genoeg om het verschijnsel van corruptie te bestrijden. Openbaarheid van bestuur, een ombudsman/vrouw zijn ook zaken die dringend zijn. Als broodnodige informatie niet beschikbaar is, vormt dat een voedingsbodem voor ongeregeldheden. De corruptie kan ook grensoverschrijdend zijn en ook op dat stuk moeten de nodige wetten, als het gaat om opsporing en berechting, in place zijn.

Dit zei VHP-voorzitter Chan Santokhi gisteren tijdens de behandeling van de eerdergenoemde wet. Wat hij ook belangrijk vindt, is het feit dat er regels moeten komen die preventief zijn. Extra rekening moet gehouden worden met het gebruik van ICT in de sfeer van preventie, omdat die zeer gevoelig is. Santokhi zei dat als je de corruptie goed wilt aanpakken, er sprake moet zijn van professionele diensten. Als de regering niet investeert in die diensten, heb je niets aan een mooie wet. Er moeten voldoende middelen voor deze diensten beschikbaar zijn. Wat ook een belangrijke rol speelt, is de evaluatie van het gehele proces om zo de corruptie te ontdekken. Hij vindt het niet correct dat de president een Corruptie Preventie Commissie benoemt zonder belangrijke actoren, daar moeten volgens hem functionarissen en deskundigen zitting in hebben die zaken goed in de gaten kunnen houden. Dat voordrachten via de minister van Justitie en Politie en de Raad van Ministers gaan, vindt Santokhi niet genoeg.

Hij vindt dat er een brede commissie met desnoods het maatschappelijk middenveld erbij moet worden betrokken, want dat straalt meer vertrouwen uit. Gregory Rusland van de NPS ondersteunt de gedachte van Santokhi met wat kleine nuances. Het gaat bij de leden van de oppositie voornamelijk om gerichte controle en transparantie. Mahinder Jogi, fractiegenoot, ging verder met zijn opmerking over corruptie. Hij stelde dat het overlopen van de twee PL-parlementariërs naar de coalitie ook tot die categorie gerekend kan worden. Volgens Jogi hebben de dissidenten van de PL zitten spelen met de zetels die zij in naam van de PL toen in V7-verband hebben gekregen. Deze uitlating van Jogi lokte heel wat reacties uit bij de coalitieleden. Raymond Sapoen, een der PL-dissidenten die op dat moment het woord voerde, ging niet in op deze aantijgingen. Hij zei wel bereid te zijn om in een ander stadium hierover wat te zeggen. De vergadering rond de Anticorruptiewet is verdaagd naar volgende week. Dan hoopt het parlement dat de minister ingaat op de gestelde vragen.