Actie wordt voortgezet Regering laat leerkrachten links liggen

Leerkrachten aangesloten bij de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) onder leiding van Wilgo Valies, hebben vandaag landelijk het onderwijs platgelegd. De leerkrachten hebben zich massaal verzameld bij Theater Unique, waarna zij naar het Presidentieel Paleis togen. De leraren hadden gehoopt dat president Desiré Bouterse hun te woord zou staan. Echter heeft niemand van de regering de leerkrachten te woord gestaan. Uit betrouwbare bronnen hebben wij vernomen dat de president wel aanwezig was in het Presidentieel Paleis. De leden van de twee bonden stonden tot rond half elf vanmorgen voor het paleis te wachten op een reactie van de regering betreffende hun herwaardering. Om de actie op te schorten, zal de regering volgens Valies invulling moeten geven aan de herwaardering met inspraak van de bond.

Honderden leerkrachten schreeuwden dat zij niet zullen wachten tot maart om in aanmerking te komen voor herwaardering. Volgens de overeenkomst die gesloten is tussen de regering en de onderwijsbonden, zou de herwaardering van de maand een feit moeten zijn. Valies gaf aan dat de regering zonder overleg het besluit heeft genomen om de herwaardering in maart uit te voeren. Behalve dat de twee bonden eisen dat de regering samen met de leerkrachten werkt aan de herwaardering, willen zij ook dat er een eind komt aan het verkeerd gebruiken van het mutatiebeleid waardoor leerkrachten gedupeerd worden. Zij eisen dan ook dat de regering, in de persoon van Robert Peneux, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, af moet blijven van alle leraren. “De strijd is nu begonnen”, zei Valies. Hij gaf aan dat de strijd onverkort door zal gaan als de regering niet aan de onderhandelingstafel wil gaan zitten met de bonden. ‘Ti de tamara, we strey go moro fara’, schreeuwden de leraren.

Valies en de leraren merkten op dat er geen geld is in de staatskas, terwijl bepaalde lieden van de regering met een volle zak naar huis gaan. Dit kan volgens Valies niet, want de leraren kunnen niet blijven pinaren. Hij gaf aan dat er al bijna drie jaar wordt onderhandeld met de regering betreffende de herwaardering, maar steeds wordt deze uitgesteld. De leraren vrezen dat zij nooit in aanmerking zullen komen voor de herwaardering, vanwege de precaire situatie in het land.

-door Johannes Damodar Patak-