Leerkrachten leggen onderwijs morgen lam

Leerkrachten aangesloten bij de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) en de Bond van Leraren (BvL) hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep van Wilgo Valies, voorzitter van zowel de ALS en BvL. Tijdens de ledenvergadering vanochtend hebben de leerkrachten Valies het mandaat gegeven om morgen actie te voeren. De onderwijsgevenden verzamelen zich morgenochtend om 8:00 uur bij Theater Unique, daarna zullen zij naar de regering gaan voor antwoorden. De leden van beide bonden hebben massaal hun steun toegezegd aan de leerkrachten van de O.S Uitkijkschool en de A.R. Leeuwinschool. Valies zei tijdens de ledenvergadering dat er altijd problemen ontstaan wanneer het aankomt op de belangen van de leerkrachten. Hij zei dat de leerkrachten zich strikt aan de eisen van het ministerie houden. “Maar als een leerkracht in de fout gaat, “dan dé djompo na yu tapu”, aldus Valies. Aan de hand van wat er morgen uit de bus komt, zullen de bonden beslissen of de actie wordt verlengd of wordt opgeschort.

De leden hebben aangegeven, dat zij de scholen zullen sluiten als er één ontslagbeschikking overhandigd wordt aan de leerkrachten van de O.S. Uitkijkschool. “Als wij dat niet doen, dan is het overmorgen een andere school”, aldus de vakbondsman. Beide bonden vinden dat het besluit om een nieuw schoolhoofd aan te stellen op de A.R. Leeuwinschool, moet worden teruggedraaid door de minister van Onderwijs. De leden eisen tevens van de regering hun herwaardering, zij vinden dat die te lang uitblijft en dat de regering niet steeds kan bepalen wanneer ze iets wil doorvoeren.

Valies benadrukte dat de regering niet eenzijdig besluiten kan nemen over zaken die de leerkrachten aangaan zonder de bond te raadplegen. Hij zei niets te weten van geen enkele herwaardering en weet niet waarover de overheid praat, want met de bond is er niets overeengekomen. “Een voor allen, allen voor één”, zei Valies. Hij wees de leerkrachten erop dat zij de kracht hebben om de regering tot orde te roepen. Valies hield de leden voor dat er ook een eind moet komen aan de negatieve bejegening en het zo maar muteren van leerkrachten. Indien het nu niet gebeurt dan hoeft er volgens de vakbondsman geen vakbond te bestaan. Valies zei: “Gaan we acties voeren?” Hierop riepen de leden unaniem: “Ja! Ja! Ja!”.

door Johannes Damodar Patak