Eerste onderhandeling PLO en TCT voor tariefsverhoging achter de rug

De Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) en het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), hebben gisteren hun eerste onderhandelingen gevoerd in verband met de tariefsverhoging die de particuliere bushouders dienen te krijgen. De tariefsaanpassing van 20 procent die vorig jaar aan de particuliere bushouders werd toegekend, was geldig tot 31 december 2016. In een vorig gesprek wees de voorzitter van PLO, John Mahadewsing, erop dat er eigenlijk voor die periode al een nieuw tarief vastgesteld moest worden. Echter waren de betrokken partijen nog niet om de tafel gaan zitten met elkaar.

Nu de onderhandelingen begonnen zijn, heeft de bushoudersorganisatie niet nagelaten haar ideeën voor te stellen aan het ministerie van TCT tijdens het eerste gesprek. Tijdens een gesprek vandaag met de krant, wees Mahadewsing erop dat de PLO twee voorstellen heeft gedaan. Het eerste is om de subsidie af te schaffen en te werken aan een volledige tariefsaanpassing. Het tweede is om de subsidiegelden ongemoeid te laten en een kleine tariefsverhoging aan de particuliere bushouders toe te kennen.

De PLO-voorzitter zegt nog niet aan te kunnen geven met hoeveel procent de bustarieven aangepast moeten worden als er gekozen wordt voor het tweede voorstel. Hij wijst erop dat er rekening gehouden moet worden met de koesontwikkeling vanaf juli 2016 en de benzinetarieven die ook de lucht zijn in gegaan bij het berekenen van de nieuwe bustarieven. Mahadewsing verklaart dat beide partijen uit elkaar zijn gegaan met huiswerk van de voorgestelde oplossingen. Hij zegt dat de PLO en TCT volgende week weer bij elkaar komen om verder te onderhandelen over de tariefsaanpassingen. De voorzitter zegt dat TCT de voorstellen zal voorleggen aan de regering, daarna zal erop basis van hun reactie verder onderhandeld worden. Mahadewsing zegt dat er vandaag is ook een begin is gemaakt met de uitbetaling van de subsidiegelden van het derde kwartaal aan de bushouders. Dit kan volgens hem tot twee weken in beslag nemen en dan zullen de documenten van het vierde kwartaal ingediend worden, zodat de bushouders ook kunnen beschikken over de subsidiegelden van de afgelopen drie maanden.

door Richelle Mac-Nack