‘Record rijstexport verdienste van boeren’

Het is de verdienste van de regering dat Suriname na twintig jaar een record rijstexport heeft gehad van 103.000 metrieke ton, tenminste volgens minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is dit bewerkstelligd door prudent beleid van de regering. VHP-parlementariër van Saramacca, Mahinder Jogi, is echter een andere mening toegedaan. “Als we vandaag de dag zoveel hebben kunnen exporteren, dan hebben de boeren met zweet en tranen dat kunnen bewerkstelligen en niet de regering Bouterse. Algoe moet zich juist schamen”, vindt Jogi. Hij zegt dat indien de regering de government take niet had verhoogd en de veiligheid had gegarandeerd en gezorgd had voor diesel, de exportopbrengsten meer zouden zijn. “Dan hadden we een opbrengst van US-dollar 150 miljoen, wat wij weleens hebben bewerkstelligd”, aldus Jogi verontwaardigd. Hij vraagt aan de minister waarom hij nooit de wakaipomp in Nickerie heeft gemaakt, waarom Wageningen geen herstart kent en wat er is gebeurt met de MoU’s die getekend zijn met buitenlandse investeerders om nieuwe rijstvariëteiten te ontwikkelingen. “De minister moet hierop antwoorden geven. Laat hem ook vertellen waarom Surinaamse ondernemers niet in aanmerking komen om de Stichting Machinale Landbouw (SML), nieuw leven in te blazen en waarom buitenlanders wel in aanmerking komen”, aldus Jogi.  Hij vindt dat de minister een ‘show’ geeft nu de export is verhoogd, terwijl hardwerkende landbouwers dat allemaal zelf hebben bereikt. Volgens Jogi tracht deze regering juist de landbouwsector kapot te maken.

door Seshma Bissesar