Atletiekbond implementeert Kids Athletics in programma

Atleten bij aanvang van een atletiekwedstrijd in het André Kamperveen Stadion. De bond, die de nieuwe competitie op 14 januari start, introduceert dit jaar Kids Athletics in haar wedstrijdprogramma. (Archieffoto De West)

De Surinaamse Atletiek Bond (SAB) zal in de competitie van dit jaar Kids Athletics introduceren in haar wedstrijdprogramma. Het is voor het eerst dat deze vorm van atletiek voor de pupillen tussen 6 en 13 jaar is opgenomen op de wedstrijdkalender.
Als voorbereiding op deze nieuwe vorm van competitie, heeft de bond de afgelopen week voor coaches en belangstellenden verbonden aan atletiekverveningen een training verzorgd. Deze training was opgebouwd uit theorie- en praktijklessen en heeft plaatsgevonden van 4 tot en met 7 januari. Het doel was de participanten bekend te maken met de onderdelen van Kids Athletics.
De participatie vanuit de verenigingen was heel goed. De training is verzorgd door de heer Raymond Gilson, IAAF lecturer level I, geassisteerd door mw. Jenny Cheuk A Lam, competitieleider bij de bond.
Zaterdag is er met pupillen van de verschillende verenigingen een wedstrijd afgewerkt, zoals het in de competitie zal plaatsvinden. De kinderen waren zeer enthousiast en hebben zich uitgeleefd. De verenigingen die geparticipeerd hebben, krijgen van de SAB een kit waarin alle materialen zijn om met de kinderen aan de slag te gaan. Kids Athletics heeft 25 onderdelen.
Kids Athletics is een programma, waarbij spelenderwijs haast alle onderdelen van de atletiek beoefend worden en wordt heel erg gepromoot door de IAAF.
Kinderen zijn geen kleine volwassenen en dienen dus op een andere manier getraind te worden. De beste manier is te beginnen bij de kleinsten in de sport. Het doel is een goede basis te leggen en de sport zo breed mogelijk te promoten.
Daarom heeft de SAB besloten dat alle kinderen, zowel in de clubs als op de basisscholen volgens dit programma getraind moeten worden.
Vorig jaar is de bond reeds begonnen met een Kids Athletics-project, waarbij ruim 90 leerkrachten in Paramaribo en Nickerie zijn getraind.
Door de samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Volksontwikkeling en Cultuur (Minowc), hebben deze leerkrachten Lichamelijke Opvoeding in het eerste kwartaal van dit schooljaar Kids Athletics geïmplementeerd in het curriculum. Landelijk zullen er nog meer LO-leerkrachten getrained worden.
Het zal voor het eerst zijn dat deze vorm door de atletiekbond in de competitie wordt uitgevoerd.
De SAB opent haar competitie officieel in het weekend van 14 en 15 januari in het André Kamperveen Stadion.