Verhoogde SZF tarieven gaan per 1 februari in

Het Staatsziekenfonds (SZF) heeft onlangs zijn tarieven drastisch verhoogd. De verhoogde tarieven gaan per 1 februari in. Vanaf de tweede week van januari kunnen belanghebbenden de premie over de maand februari en verder voldoen. De verhoogde premies zijn exclusief toelagen.

Buitenlanders die niet beschikken over een verblijfsvergunning, zijn verplicht bij de eerste betaling van de premie zes maanden vooruit te betalen. Bij zwangere vrouwen geldt dat de hoofdverzekerde een zwangerschapspremie van SRD 4.250 moet betalen, dit bedrag wordt niet gerestitueerd. Studenten kunnen op vertoon van een bewijs van een erkende onderwijsinstelling in aanmerking komen voor een studentenpremie van SRD 85. De verhoogde tarieven, zoals die vermeld zijn op de website van het SZF, zijn als volgt:

*Eventuele toeslag wordt bepaald door de medische dienst van het SZF

** Ingezeten die al verzekerd zijn bij SZF

*** Studenten van 17 t/m 26 jaar hebben een speciale premie

door Johannes Damodar Patak