Rusland hekelt gebrek communicatie regering in kwestie Alcoa

Parlementsleden worden maar al te vaak niet ingelicht over kwesties die spelen in de maatschappij, waar de regering zelf besluiten over neemt. Gregory Rusland, NPS-voorzitter tevens oppositielid, zegt dat het jammer is dat de regering geen informatie verstrekt aan De Nationale Assemblee (DNA) en aan de samenleving. Zo moest Rusland ook van buitenaf kennis nemen van de ontmanteling van de Paranam raffinaderij.  De NPS-voorzitter zegt dat de regering in het parlement destijds heeft aangekondigd dat op basis van het vertrek van Suralco/Alcoa uit Suriname, er uitgekeken zou worden naar andere buitenlandse ondernemingen die de werkzaamheden van het bovengenoemde bauxietbedrijf zouden opvangen. “De regering had de Monaco Resource Group bereid gevonden om het bedrijf over te nemen, maar er is daarna nimmer hierover gesproken in de DNA”, zegt Rusland. Proberen de parlementariërs zelf informatie in te winnen bij de regering, dan is de kans groot dat ze die niet krijgen.

Rusland zegt dat de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Regillio Dodson, ook niet op de hoogte is van de stand van zaken tussen de regering en Suralco/Alcoa. Dodson zegt niet te weten wat er in de bauxietsector speelt, omdat deze zaken overgenomen zijn door het Kabinet van de President. Echter is volgens Rusland de commissie die hiervoor was geïnstalleerd onder leiding van Dilip Sardjoe,  intussen ontbonden. Wat de ontmanteling van de raffinaderij betreft zegt hij dat er technisch gezien enkele gevaren ontstaan en als de regering verzuimt om te participeren, dan is het volgens hem Suralco/ Alcoa’s goed recht om maatregelen te treffen om de plant te ontmantelen. Met het definitieve besluit dat Alcoa zijn werkzaamheden in Suriname stopzet, rijzen er tal van vragen bij Rusland, die oud-minister is van Natuurlijke Hulpbronnen. Hij vraagt zich af wie verantwoordelijk zal zijn voor de Brokopondo krachtcentrale, wat er gaat gebeuren met de diverse gronden die Suralco/Alcoa bezit en de haven. Aan de intentieverklaring waarin is opgenomen dat de Brokopondo krachtcentrale in 2019 overhandigd zal worden aan Suriname, heeft het DNA-lid niet veel, want de president verklaarde in de DNA dat deze intentieverklaring niet meer van toepassing is. Bovendien vindt Rusland dat beslissingen niet aan de hand van een intentieverklaring genomen moet worden, maar op basis van de Brokopondo-overeenkomst. Daarom is hij van mening dat het laatste woord nog niet is gesproken. Rusland wil daarom niet al te diep in gaan op deze kwestie, alvorens er officiële informatie wordt vrijgegeven.

Ondanks de onduidelijkheden is de parlementariër ervan overtuigd dat Suriname in staat zal zijn de krachtcentrale technisch goed te beheren. Maar dan nog legt hij de nadruk op de vraag hoe alles geregeld zal worden en waar Suriname de verantwoordelijkheid voor zal krijgen.

door Richelle Mac-Nack