Begin maar bij Financiën

De president heeft voor de zoveelste keer aangekondigd dat hij met een reshuffeling komt. Volgens informatie zullen het behalve ministers ook directieleden van departementen zijn. Wanneer en wie precies mag inpakken laten wij even in het midden, omdat het ook niet veel uitmaakt wat de president zal doen. Elke keer wanneer hij in een hoek is gedrukt, grijpt hij naar het middel van reshuffelen. Kennelijk is dat om vrees in te boezemen bij de ministers of om populair over te komen bij het volk. In geen van beide gevallen hoeft de president anno 2017 te rekenen op steun of populariteit. Niemand neemt het toch serieus met deze man die allerlei verzinselen aan het volk voorhoudt. De man is meervoudig wereldkampioen in het beloven en het niet waarmaken van zijn beloften. Het kan het volk een worst wezen wat de president precies wil doen met zijn reshuffeling. Echter, als hij het echt meent met het volk, kan hij alvast één besluit nemen. Dat is om die grappenmaker bij Financiën die met alles en iedereen overhoopt ligt, te bedanken voor de bewezen diensten. De man heeft vanaf zijn dienstverband bij de Centrale Bank tot en met het aanvaarden van het ministersambt het land naar de afgrond geduwd. Dit in samenspraak met de leiding van het land. Nadat de minister van Financiën is bedankt mag de president zichzelf ook gelijk reshuffelen. In dat geval zal elke Surinamer een gat in de lucht springen en weten dat dat de eerste stap is voor herstel van ons land op alle fronten. Met de NDP aan de macht lijkt er een soort hebi te zijn op dit land. Altijd wordt de ontwikkeling teruggeworpen en alles wat met pijn en moeite is opgebouwd, verdwijnt in de put. Dat is typisch NDP. Wanneer heeft deze partij de macht gehad en is het goed gegaan met ons land. Altijd wordt onze economie naar de bliksem geholpen door deze amateurs. De president heeft in zijn jaarrede eigenlijk toegegeven dat Keerpunt gelijk heeft. Volgens hem kunnen zaken niet langer op amateuristische wijze verder. Meneer de president, begin bij jouw lieveling op Financiën, dan zijn wij verlost van een stukje neergang. Het is goed na te gaan hoeveel bedrijven en kleine ondernemingen in 2016 hun deuren hebben gesloten. Een beeld daarvan zou de KKF kunnen geven, maar ook de VSB of de ASFA. Als wij aannemen dat het beeld in 2017 nog erger en zwaarder zal zijn, dan kan het niet dat het volk dit blijft pikken. Het land gaat door een diepe crisis door wanbeleid van de bovenste plank en de samenleving moet daarvoor opdraaien. Er wordt een en al gezeurd over de dalende goud- en olieprijzen, maar hebben mensen wel gezien hoe het is geweest voor de goud- en oliesector in buurland Guyana. Of krijgen zij wel speciale prijzen. U ziet toch dat het hele verhaal van onze regering gewoon een leugen was om zichzelf vrij te pleiten van elke schuld. En dan deng no k’ba lei ete.